englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> i'm back!!..help me^^

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: cuteteen
 member
 ID 17355
 Date: 12/26/2008


i'm back!!..help me^^
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
bai nay` of teen post len lau oy, translate to English dum` teen nha
ĐẤY
Chỉ là cái tên
Trong muôn vạn cái tên-được ghép từ con chữ
ĐẤY
Chỉ là một con người
Trong muôn vạn con người-tồn tại trên thế gian
CHUYỆN B̀NH THƯỜNG LÀ THẾ!!
ĐẤY
Chợt rơi trong giấc ngủ nồng nàn
Ấp ủ chỉ một tên
Trong muôn vạn cái tên-được ghép từ con chữ
ĐẤY
Chỉ là riêng anh
Không nhầm lẫn được
Trong muôn vạn con người-tồn tại trên thế gian
SAO KHÔNG LÀ ĐẤY???
ĐỂ CHUYỆN B̀NH THƯỜNG, CÓ THẾ, KHÔNG HƠN???
---------------thanks nhiu` nhiu` ạ!!!!


góp ư kiến
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 99097
 Date: 12/30/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Người đăng: cuteteen
Tựa đề: i'm back!!..help me^^ Nội dung: bai nay` of teen post len lau oy, translate to English dum` teen nha
ĐẤY
Chỉ là cái tên
Trong muôn vạn cái tên-được ghép từ con chữ
ĐẤY
Chỉ là một con người
Trong muôn vạn con người-tồn tại trên thế gian
CHUYỆN B̀NH THƯỜNG LÀ THẾ!!
ĐẤY
Chợt rơi trong giấc ngủ nồng nàn
Ấp ủ chỉ một tên
Trong muôn vạn cái tên-được ghép từ con chữ
ĐẤY
Chỉ là riêng anh
Không nhầm lẫn được
Trong muôn vạn con người-tồn tại trên thế gian
SAO KHÔNG LÀ ĐẤY???
ĐỂ CHUYỆN B̀NH THƯỜNG, CÓ THẾ, KHÔNG HƠN???
---------------thanks nhiu` nhiu` ạ!!!!
--------------------------


Ha ha! I am not accustomed to helping people who do not help themselves first. However, I just came back from my vacation, and see this "funny thingy" that Cuteteen wrote, ha ha... Well, so just for the fun of it, ha ha, I will translate this one into English this time, ha ha.


THAT
Is just a name
In ten of thousands of names put together using the letters of the alphabet
THAT
Is just a person
Among ten of thousands of people existed on this Earth
A SIMPLE STORY. THAT IS!!
THAT
Suddenly falling in a beautiful deep sleep
Embracing just a name
In ten of thousands of names put together using the letters of the alphabet
THAT
Is only you yourself
Can't be mistaken
Among ten of thousands of people existed on this Earth
WHY COULDN'T IT BE THAT???
LET IT BE A SIMPLE STORY! THAT'S IT! NOTHING MORE!???


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 99101
 Date: 12/31/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
oh, wow, thanks you very much, Sin!!!

 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 99103
 Date: 12/31/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Oh! Wow! Thank(s) you very much, Sin!!!


You're welcome dear!


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 99105
 Date: 12/31/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hihih, it's my mistake, THANKS sin nhiu` nhiu`...la`n nay` la` hok coa sai na`

 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 99111
 Date: 01/01/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Ha ha! Do not mention it dearie. Do not mention it!
La`n nay` thi` đung' la` hok coa' sai na`, ha ha!

I am extremely proud of you, dearie!

Please keep it up eh! 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group