englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> bi luận văn "future plan"

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: greenfrog253
 member
 ID 17176
 Date: 08/19/2008


bi luận văn "future plan"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Cc bạn c thể cho mnh một số gợi về dn bi luận văn "future plan" được ko. Mnh cảm ơn cc bạn nhiều.

gp kiến
 Reply: hoakilan
 member
 REF: 98836
 Date: 09/05/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
noi ve future plan thi truoc het ban xac dinh coi ban dinh viet ve ke hoach gi.
sau do den thoi gian thuc hien ke hoach
rui cach thuc thuc hien ke hoach
rui la ban thuc hien ke hoach voi ai
ke hoach dien ra trong bao lau
ban hi vong gi sau khi ke hoach do hoan thanh ^^
hit rui la la ^^


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group