englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> Lễ ra mắt

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: songkien
 member
 ID 17171
 Date: 08/15/2008


Lễ ra mắt
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chào các anh chị,

Ḿnh là một lính mới của căn nhà nầy. ḿnh xin đăng một bài mà bài nầy đă đăng "trong mục t́m bạn" coi như là lễ ra mắt cùng anh chị.

Your Long and Short goal:

Long or short goal? Thought, people usually dream about, and I am one of those. I sometimes look at myself that I am now going for it, I hope it isn’t too late otherwise it’s still better than nothing. Normally, most young men often dream about their princesses, and I once did so. When I almost had it, a princess who was out of my hand I tried hard but wasn’t able to reach. It seemed I made a mistake, most people make mistakes, fortunately, we are also growing up from mistake where I am now going to build up the future where you will be the most important role in my life. I know dreaming about, looking or catching you, a princess at all beautiful princess of this “trading relationship” is not easy, so I promise to myself that when I love you, I will love you such as I have never loved, or nobody loves you like me do, and you will be my last lover. I remember Andrew Zimmern in the Bizarre food shows on travel channel, once he said “whatever the food is, if the food looks good, eats it”, so I believe all of you are much better than good, or you are so pretty in my eyes, so I can’t hold myself in loving you. Unfortuantely,life is not a dream, and the road for beautiful life is a share of one’s life with another, therefore my long or short goal, you name it.


Mục đích dài hay ngắn, thiết nghỉ người ta thường mơ ước về nó, và anh là một trong những người đó. đôi khi anh nh́n lại chính ḿnh, bây giờ mà anh mới thực hiện giấc mơ, anh hy vọng nó không muộn, hoặc nói một cách khác, dù có muộn vẫn hay hơn là không. B́nh thường, phần nhiều những người đàn ông trẽ thường mơ ước về thần tượng cùa họ, và anh cũng có lần như thế. Khi ước mơ của anh gần thành sự thật, th́ nàng đă cao bay. anh cố gắng nắm giử cô ta lại, nhưng anh không thể nào với tới. Dường như anh đả lầm lổi, phần nhiều chúng ta điều có những lỗi lầm, may thay, chúng ta đă trưỡng thành từ những lỗi lầm đó, và cũng trong cái lỗi lầm đó anh đang tạo dựng tương lai của anh mà trong cái tương lai của anh em sẽ là một vai tṛ quan trọng nhứt đời anh. anh biết, mơ ước về em, t́m kiếm em and gặp gỡ em, một thần tượng trong những thần tượng xinh đẹp ở cái nơi trao đổi liên hệ nầy thật không dể dàng. do đó anh đă tự hứa với chính ḿnh, khi yêu em, anh sẽ yêu em như chưa bao giờ yêu, yêu em rất là đặc biệt và em sẽ là người yêu cuối cùng của anh. anh c̣n nhớ một câu nói của anh bạn Andrew Zimmern trong chương tŕnh thưc ăn kỳ quái anh ta đă nói rằng "bất kể thức ăn là cái ǵ, nếu nó nh́n tốt th́ cứ ăn". anh nghỉ em hay hơn "tốt". Trong mắt anh, em rất xinh đẹp, do đó anh không thể dằn ḷng yêu thương em. Tiếc thay, Đời không như là mơ và con đường cho cuộc đời tươi đẹp là sự chia xẽ cuộc đời của một người với một người, ǵ thế, mục đích ngắn hay dài, em là người quyết định.


Free Time:

Free time? The truth should never be told, but you are the most important role in my life, so I had better reveal to you, remember only you, lady. I have had free time almost entire of my life (Do I scare you?). Normally, I do this, do that, and I go there, go here. Reading and writing is my middle name, and I also learn to play poker for my future because life is a gamble and a winner should be a hard worker.

Thời gian rảnh rỗi? Sự thật không nên nói, nhưng em là một vai tṛ quan trọng trong cuộc đời của anh, do đó anh sẽ thố lộ cho em biết. nhớ là chỉ cho em thôi, nghe chưa cô nương! Anh là một người "ăn khơng ngồi rồi" gần suốt cuột đời của anh. (Điều nầy có làm cho em sợ không? đừng nghe em) Thường th́ anh làm cái nầy, cái kia, đi đây đi đó. Đọc và viết là những ham thích nhứt của anh, và anh cũng học chơi đánh bài x́ phé cho tương lai của anh bởi ǵ cuộc đời là những canh bạc mà kẽ chiến thắng cần phải siêng năng. Em có nghỉ như thế không?

I am:
If you don’t tell what good about yourself, who will? For all ladies, I consider myself as a gentlemen, nice temper with all kind of people even my enemy. I am a patient, hard work, and responsible person.

Nếu chính em không nói những cái tốt về em, th́ ai sẽ nói giúp cho em? anh tự cho anh là một người lịch sự đối với quư phụ nữ. luôn vui vẽ với tất că mọi người ngay cả kẽ thù. anh là một người kiên nhẩn, siêng năng và có trách nhiệm.

Looking For:

For God’s sake and family is a goal, I am going to love you as possible as. At first, I would like to welcome you to my small world in my dream. In my world, whoever and whatever you are, you are always beauty and pretty in my eyes, so you should be treated such as princesses with my admiration and love. I hope if I could, I love you right at our beginning of knowing you, unfortunately, the passion is not simple that way or I don’t think you can make it, so please just coming in to explore yourself and keep in contact as we can then whatever will be, it will be.

Cho muc đích gia đ́nh và ư trời, anh sẽ yêu em bằng cách có thể được. Trước tiên, xin chào mừng em vào thế giới bé nhơ trong mơ uớc cũa anh. Trong thế giới của anh, dù em là ai hay là cái ǵ, trong mắt anh em vẫn xinh đẹp và được yêu thương quư trọng. Anh hy vọng nếu anh có thể, anh sẽ thương yêu em ngay phút ban đầu mới biết em. Tiếc thay, t́nh căm không đơn giản như vậy và anh không nghỉ là em chấp nhận. Do đó xin vui ḷng vào thế giới của anh để chính em t́m hiểu và liên lạc với nhau như chúng ta có thể, thế rồi cái ǵ nó đến th́ nó đến. Chúc em may mắn

Uớc mong anh chị có những giây phút cuối tuần.

Sông Kiên


góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group