englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> how to identify the gap between made from and made of

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoangnam161088
 member
 ID 16901
 Date: 03/31/2008


how to identify the gap between made from and made of
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
hi! long time no see everyone. ai biet lam on phan biet gium cach su dung 2 cau truc tren. thanks

nho send qua email nhe. thanks in advance


gp kiến
 Reply: shmilyah
 member
 REF: 98301
 Date: 04/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

Thực ra nguyn tắc dùng made of và made from khá đơn giản.

Chúng ta hãy xem các ví dụ sau với made of:

This shirt is made of cotton.
This house is made of bricks.
The keyboard I use on my computer is made of plastic.

Và chúng ta cũng có các ví dụ khác với made from:

Paper is made from trees.
Wine is made from grapes.
This cake is made from all natural ingredients.

Ṿy ńu chúng ta nhìn vào các ví dụ trong nhóm đ̀u sẽ th́y là chúng có chung ṃt dạng.

The cotton - vải - trong ví dụ v̀ chíc áo sơ mi thì khi thành chíc áo ṽn là vải - still is cotton. Nó khng thay đ̉i dạng thức hay trở thành ṃt ch́t lịu khác.

Cũng tương tự, the brick - vin gạch - trong ví dụ Ngi nhà làm bằng gạch, cũng khng thay đ̉i và ṽn là gạch. Và nhựa làm bàn phím máy tính cũng ṽn là nhựa - plastic.

Vì th́ chúng ta nói

This shirt is made of cotton.
This house is made of bricks.
The keyboard I use on my computer is made of plastic.

Còn trong trường hợp các ví dụ ở nhóm sau, cy - trees - trong ví dụ The paper is made from trees thì khi đó cy ći - trees - khng còn là cy nữa, mà đã trở thành gíy.

Ńu chúng ta nói Wine is made from grapes - trái nho - thì những quả nho đã khng còn là nho khi được làm thành rượu vang, tức nó đã chuỷn từ ṃt thứ này sang thành ṃt ch́t khác, mà trong trường hợp này là từ nho thành rượu vang.

Tương tự ḅt - flour - và trứng - eggs - với đường - sugar - đã làm thành bánh ngọt trong ví dụ This cake is made from all natural ingredients.

Tóm lại quy tắc chung là:

Ńu ṃt ch́t lịu nào đó ṽn giữ nguyn dạng thức của nó thì chúng ta dùng made of.

Nhưng ńu dạng thức của ch́t lịu đó thay đ̉i trong quá trình làm ra hay ch́ bín, chúng ta dng made from


 
 Reply: chuanghira
 member
 REF: 99521
 Date: 07/12/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ni đơn giản hơn l made of:nhận ra chất liệu, Made from: ko nhận ra chất liệu (hehe chỉ cần thế l đủ ):D

 
 Reply: uyenbinh
 member
 REF: 99694
 Date: 08/07/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear Shmylyah,
theo bạn, chất liệu bị thay đổi trong qu trnh lm ra hay chế biến th dng MADE FROM
như vậy bột (flour), bơ(butter), đường(sugar), trứng(eggs) lm thnh bnh, c thể ni l : This cake is made from flour,butter, sugar and eggs ? Mong bạn chỉ gip. Cm ơn


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group