englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> fashion nowadays

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thanhlan
 member
 ID 16225
 Date: 10/19/2007


fashion nowadays
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bạn no c ti liệu tham khảo no ni về topic "Fashion" ko, ở Việt Nam hay nước ngoi cũng đc, share với mnh đc ko? Mnh đang cần tm kiếm tư liệu về Fashion cho bi thuyết trnh Speaking sắp tới, cc bạn gip mnh với nha. Thanks cc bạn nhiều lắm.
Nếu cc bạn ko c sẵn ti liệu no th cc bạn c thể nu ln kiến c nhn của mnh cũng đc, mnh đang cần một vi opinion của c nhn về Fashion ở Việt Nam, rất mong cc bạn gợi cho mnh.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group