englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> hay cung hoc tieng anh voi toi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: haithan
 member
 ID 16223
 Date: 10/18/2007


hay cung hoc tieng anh voi toi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Co ai muon lam ban qua thu tin voi toi khong cam on nhieu!


gp kiến
 Reply: ngoin
 member
 REF: 96593
 Date: 10/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
u should introduce urself first, haithan.then everyone will decide to make f with u or not..:D

 
 Reply: minhducdhgtvt2
 member
 REF: 96596
 Date: 10/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
this isn't important at there ,as long as you want to learn english ,you can study without a friend ,have any ways study english better .....good luck

 
 Reply: muaroi
 member
 REF: 96839
 Date: 11/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
minh` muon' hoc tieng anh cung` cau .duoc chu'? minh` hoc ko gioi english lam' . rat' vui neu' duoc cung` hoc voi ban .hiiiiiiiii


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group