englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> A Bible

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namthao
 member
 ID 15689
 Date: 07/21/2007


A Bible
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Deleted

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94749
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
wow..vay mai mot teen cung~ fai? hoc. tu` vung. de? save my life roi`...heheheh...hom nay namthao viet ngan the'

 
 Reply: namthao
 member
 REF: 94750
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ngắn? :):):) There isn't always explanation for everything.:):):)I thought you now suppose to study vocabularies or it will be late. OK? You know why I wrote a shoter story than last time? A fact, someone has taken my words, so that all I have left.

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94751
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hix...."You know why I wrote a shoter story than last time? A fact, someone has taken my words, so that all I have left. " ????????....hok hieu?


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 94752
 Date: 07/23/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sorry lady, it supposed "shorter"

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94765
 Date: 07/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
tip' tuc. hok hiu

 
 Reply: namthao
 member
 REF: 94766
 Date: 07/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Come on! Lady, Please give me a break!
Em, Khoẽ hn? lc nầy hnh như l bận lắm phải hn? Trước kia em ni l đả thi xong rồi. c lẻ l cng việc gia đnh.
L chị c hay l c t vậy? hy vọng khng phải l c t, bởi g c t thường hay spoil (nhũng nhẽo) lắm. Khi ln high school em c major g chưa? hoặc ni một cch khc, em thch lm g when you are growing up? I remember one of the presidents in The United States, when he was a boy, he told people that he would be a president. A fact, he was the president as he said. what about you lady? you may be a president too when the time is right (I guess).


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 94771
 Date: 07/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hix, thi xong rồi th học tiếp,... terible..hix
teen hok lm president đuu...eeeheeh..nhường cho namthao đ


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 94773
 Date: 07/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn em đ nhường cho anh, Lm president th phải thch rồi. Tuy nhin nếu c thể, th ch l president cho mnột người thi. Ni l thế, nhưng cuộc đời của anh l vạn nẻo đường ri đy may đ lắm. giờ th khng cn định hướng.
, em c đọc new post của anh chưa? vao "chủ đề mới nhất" nghe. Cm ơn em in advance, đọc my post.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group