englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> how weigh glass of water (ly nước nặng bao nhiu)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zeroman
 member
 ID 15609
 Date: 07/09/2007


how weigh glass of water (ly nước nặng bao nhiu)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

một bi essay cc bạn xem ri chỉ chổ sai dm mnh nha

the MC take the glass of water in sky and asking audience ,you guess how weigh this glass ? and answer is depending how long are you talking it . ready if i was talking it one minute no thing happenning for me , if i was talking it one hour my hand would very tired , if i was talking it one day you would call ambulance for me , same weight but if you carried it too long you would more tiredness. the life same this , if you had heavy thing so long it would more heavy to when you will worn out . the thing need working is put glass of water down to relax a moment then continuous .
some time we need put heavy thing of life down and relaxation to get power then continuous carrying it . when you come back to the house putting worry thing out the door , tomorrow you will continuous

translate into vietnamese

Người dẫn chương trnh giơ cao một ly nước v hỏi khn giả: "Qu vị thử đon xem ly nước ny nặng bao nhiu?". V cu trả lời l: "Điều đ cn phụ thuộc vo việc anh cầm n trong bao lu?". Đng vậy, nếu ti cầm n trong một pht th khng c g đng ni. Nhưng nếu ti cầm một tiếng đồng hồ th tay ti sẽ mỏi. Cn nếu cầm một ngy, qu vị sẽ gọi xe cứu thương cho ti. Cng một khối lượng, nhưng mang n cng lu th cng trở nn nặng hơn. Cuộc sống cũng vậy, nếu chng ta cứ lin tục chịu đựng những gnh nặng, theo thời gian n sẽ ngy cng trở nn trầm trọng. Khng sớm th muộn chng ta cũng sẽ gục ng. Điều qu vị cần lm l đặt ly nước xuống, nghỉ một lt rồi tiếp tục cầm n ln.
Thỉnh thoảng chng ta phải biết đặt gnh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để cn tiếp tục mang n trong qung đời tiếp theo. Khi bạn trở về nh, hy quẳng gnh lo u về cng việc ngoi cửa. Ngy mai, bạn nhặt ln v tiếp tục mang


gp kiến
 Reply: nangngoc113
 member
 REF: 94528
 Date: 07/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh nghĩ l đng rồi đ bạn.Cu văn của bạn được sắp xếp theo 1 thứ tự . Mnh muốn gp l bạn nn thm cc dấu ngoặc kp của lời ni trong bi Tiếng Anh . cho mnh hỏi , tại sao ci từ phụ thuộc " depend " bạn lại thm đui " ing " được ko bạn ?

 
 Reply: zeroman
 member
 REF: 94666
 Date: 07/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
to nangngoc113


thanks bạn rất nhiều , v bạn gp cho mnh , m sao bi mnh viết đ lu vậy m khng ai nhận xt hay sửa sai dm mnh hết vậy. hay l mnh lm g khng đng ?

cn về depending mnh nhớ c lần mnh thấy trong 1 bi bo , mnh khng chắc l c đng khng nửa


 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 94674
 Date: 07/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
zeroman wrote:
member
ID 15609
Date: 07/09/2007

how weigh glass of water (ly nước nặng bao nhiu)

một bi essay cc bạn xem ri chỉ chổ sai dm mnh nha

the MC take the glass of water in sky and asking audience ,you guess how weigh this glass ? and answer is depending how long are you talking it . ready if i was talking it one minute no thing happenning for me , if i was talking it one hour my hand would very tired , if i was talking it one day you would call ambulance for me , same weight but if you carried it too long you would more tiredness. the life same this , if you had heavy thing so long it would more heavy to when you will worn out . the thing need working is put glass of water down to relax a moment then continuous .
some time we need put heavy thing of life down and relaxation to get power then continuous carrying it . when you come back to the house putting worry thing out the door , tomorrow you will continuous

translate into vietnamese

Người dẫn chương trnh giơ cao một ly nước v hỏi khn giả: "Qu vị thử đon xem ly nước ny nặng bao nhiu?". V cu trả lời l: "Điều đ cn phụ thuộc vo việc anh cầm n trong bao lu?". Đng vậy, nếu ti cầm n trong một pht th khng c g đng ni. Nhưng nếu ti cầm một tiếng đồng hồ th tay ti sẽ mỏi. Cn nếu cầm một ngy, qu vị sẽ gọi xe cứu thương cho ti. Cng một khối lượng, nhưng mang n cng lu th cng trở nn nặng hơn. Cuộc sống cũng vậy, nếu chng ta cứ lin tục chịu đựng những gnh nặng, theo thời gian n sẽ ngy cng trở nn trầm trọng. Khng sớm th muộn chng ta cũng sẽ gục ng. Điều qu vị cần lm l đặt ly nước xuống, nghỉ một lt rồi tiếp tục cầm n ln.
Thỉnh thoảng chng ta phải biết đặt gnh nặng cuộc sống xuống, nghỉ ngơi lấy sức để cn tiếp tục mang n trong qung đời tiếp theo. Khi bạn trở về nh, hy quẳng gnh lo u về cng việc ngoi cửa. Ngy mai, bạn nhặt ln v tiếp tục mangDear Zeroman,

Since you are asking for correction, I took liberty to tweak your translation a little. My translation is base on the Vietnamese version that you wrote, however, please keep in mind that there are too many different ways to say (translate) it and mine is not the only one. I hope you don't mind, but if you do I sincerely apologize. Please let me know if you do and I promise I will not correct your writing ever again.


HOW MUCH DOES A GLASS OF WATER WEIGH?

The Master of Ceremonies (MC) raised a glass of water which he held in his hand up in the air and aksed the audience, "Can you all guess how much this glass of water weigh?" And the answer was, "That depends on how long you have to hold it". "That is correct", the MC said. There is nothing to say if I had to hold it for only a minute. But if I had to hold it for an hour, my hand would be tired. And if I had to hold it for a whole day long you guys may have to call an ambulance for me. Something of the same weigh, but the longer you hold it the heavier it gets. Life is the same! If we continue to carry our heavy burden, in time, it will become overwhelmed and sooner or later we may crumble (fall or collapse). The thing you guys need to do is to put your glass of water down, rest for a while then pick it up again. Sometimes we need to know how to set our heavy load of burden down to rest so we may have enough strength to continue to carry it for the rest of our lives. When you come home. Let's put down your worries outside your doors. Tomorrow, you'll pick it up and continue to carry it.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group