englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> HELP TEEN!!!!!!!!!!!!!!

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: cuteteen
 member
 ID 15341
 Date: 06/11/2007


HELP TEEN!!!!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
REWRITE
1/this/lovely/cottage/500/years/old/
………………………………………………………………………
2/ it/be/country/one/mile/village/parkham Cross/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
3/ there/be/post offce/small/shop/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
4/ there/be/some/good/pubs/restaurants/area/too/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
5/ cottage/have/big/garden/fowers/trees/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
6/ there/be/tow/double/bedrooms/bathroom/toilet/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
7/ living/room/have/traditionnal/antique/furniture/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
8/ Paul/Jenny/want/rent/cottage/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
9/ children/like/garden/very/much/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
10/ they/plan/stay/there/summer/holiday/
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….

THANKS IN ADVANCE


góp ư kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93235
 Date: 06/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sao hok ai help teen het', the' la` sao?????????
huhuhuhuh


 
 Reply: incon
 member
 REF: 93237
 Date: 06/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai

ban tintin!

chua ai ngu day het, dung co non nong.


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 93239
 Date: 06/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Lư do ko ai giúp teen là v́ teen viết sai, lần sau nên "take times typing those sentences". I, however, try to help you, to the best of my knowledge...

1/this/lovely/cottage/500/years/old/
This lovely cottage is 500 years old……………………………………………………………………
2/ it/be/country/one/mile/village/parkham Cross
…It is in the country, one mile from the village of Parkham Cross……………………………………………………………………….
3/ there/be/post offce/small/shop/
……There is a post office and a small shop…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
4/ there/be/some/good/pubs/restaurants/area/too/
………There are some good pubs and restaurants in the area, too………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
5/ cottage/have/big/garden/fowers/trees/
………The cottage has a big garden with flowers and trees.………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
6/ there/be/tow/double/bedrooms/bathroom/toilet/
………There are two double bedrooms, a bathroom and a toilet………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
7/ living/room/have/traditionnal/antique/furniture/
……The living room has traditional and antique furniture.…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
8/ Paul/Jenny/want/rent/cottage/
……Paul and Jenny want to rent the cottage…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
9/ children/like/garden/very/much/
……The childtren like the garden very much…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
10/ they/plan/stay/there/summer/holiday/
They plan to stay there all through their summer holiday.


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93241
 Date: 06/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ca'm on sifu nhiu`


 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 93244
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Well done, Truong. U did the good job. Congratulation to u, man. All of sentences are right. I have no comment about those. Could u give me ur nickname in YM?
Thanks in advance.


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93246
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Anh Truong, Cám ơn anh đă giúp đỡ Cuteteen. Trong thời gian tới ḿnh sẽ về quê và sau đó ḿnh nghĩ sẻ không có trỡ lại đây thường lắm đâu. Thiết tha mong anh giúp đỡ Cuteteen giùm. Thành thật cám ơn anh.


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93248
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cuteteen Em,

Tất că những ǵ cần giúp, Anh Truong đă gíup em. Tuy nhiên, anh nghỉ, lần sau em cần giúp. anh khuyên em nên làm theo sự hiểu biết của ḿnh trước, sau đó post tất că lên đây nhờ anh Truong và những chị anh em khác gíup dùm. Không biết th́ ḿnh học hỏi đâu có ǵ phải ngại. Theo như bài tập là sự kết hợp giữa "chủ từ và động từ" (subject and verb agreement) Như Anh Truong nói đúng bởi ǵ câu số môt không có động từ (Phong cách và sự kiên nhẫn anh Trường rất tốt, anh rất quư anh Truong). tuy nhiên câu số #3 là "there are", c̣n tất că anh Truong đều làm đúng hết.
Finally, bài tập nầy em có hiểu hôn? nếu lần sau có những bài tập tương tự như vậy em có làm được hôn? tại sao động từ "to be" và động từ "to have" luôn thay đỗi và tuỳ thuộc vào chủ từ (subject) và nếu khi dùng "There" là chủ từ (pronoun) th́ động từ "to be" thay đỗi tuỳ thuộc theo Object (pronoun). Em, nếu không hiểu th́ cứ hỏi. Anh thiết tha mong mơi em sẽ làm được những bài tập tương tợ như vậy.
Chúc em vui tươi và may mắn.


 
 Reply: pinkpearl
 member
 REF: 93249
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi teen
hy vong duong khoc nua nhe
co Ngtruong giup roi , ok chu hiii
Ngtruong gioi ha , sontiny and nam thao khen wa troi luon
chac mui Ngtruong no roi haaaa


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93250
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi`, hok khoc' nua~
that ra thi` teen cung~ la`m roi` nhung* hok bit' co' dung' hok ne^n hoi? do` lai. cho chac'
MA` NAMTHAO OI!11
namthao ga`n di ve` we^ ro`i ah`? bun the'?


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93252
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cô Bé,
ANh đi về quê, hoặc ở đây cũng đâu có ǵ khác biệt đâu. Khung trời xa cách ḿnh vẫn cách xa thôi. dù nơi đây không có ǵ để gọi là kỹ niệm, nhưng tấm chân t́nh của Cuteteen và những thiện căm của tất că anh chị em ở đây đă dành cho ḿnh. dù không nói, không một lần gặp. ḿnh vẫn luôn nhớ măi không thôi. Hy vọng Cuteteen và tất că các anh chị em luôn vui tươi và thành đạt những điều mong muốn.
Thân ái,


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 93256
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi All,
Thanks everybody for participation in the discussion. As a matter of fact, I was very sleepy (after 12 hrs away from home) and was under "beer" influence when I did this rewriting for Teen (pinkpearl is my witness...hi`hi`, sorry pp, I have to mention your nick here...). For this reason, I have done the sentence # 3 right, since I did not think much at the time. Upon seeing "a post office",I automatically used "there is" and forgot "and" that follows...
Namthao,I think you are a good mathematician. You have used your mind to add "a post office" and "a small shop" together, making 1+1=2. But, in this case, I still think that 1+1=1... Use "there is" if a "singular" noun follows it immediately. I don't have a grammar book with me now to prove this statement but here are proofs that I got from Google...
namthao,have a good trip back to your home town, keep in touch and promise me not make teen sad nha...
Greece - Page 320
by Paul D. Hellander - 2006 - 772 pages
There's a small square and general store one block back from the lakefront. ...
There is no bank or post office. There is a cardphone and mobiles pick up ...
Limited preview - Table of Contents - About this book
[ More editions ]

Any comments, please...

P/S Sontiny: "Sonny" buddy, we have talked to eacher other for many times, and you still don't remember me... my nick is in front of you, buddy...hi` hi`


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93259
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Anh Truong,

Dù chưa một lần gặp gỡ, nhưng phong thái cũa anh ḿnh quư mến nhiều. như anh biết, nếu ḿnh có "X" th́ ḿnh có thể t́m "Y", tuy nhiên trong tiếng anh không hoàn toàn như vậy. do đó tôi đồng ư với anh. Tiếc thay, có những việc ḿnh phải chấp hành theo từng thầy giáo thôi. tôi biết có nhiều ông thầy giáo rất "good" ông ta không bao giờ cho những diều đó là sai hay đúng, ông ta chỉ nói "it doesn't hurt". thôi th́ tuỳ Cuteteen, cô ta hiểu thầy giáo cô ta hơn ai hết do đó cô ta muốn viết như thế nào cũng tuỳ.
Thiết tha mong anh giúp đỡ Cueteen trong thời gian tới.
Cám ơn Anh.


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93266
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
namthao!!
neu' ma` namthao o? we^ thi` namthao se~ hok online thuong xuyen...buon`...
ma` thay`mà teen đang học dạy la` THERE'S...
c̣n thầy lúc c̣n học ở trường dạy là THERE'RE
TEEN PO' TAY


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93269
 Date: 06/12/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mà namthao nè!
ngtruong là sifu teen, sontiny là anh của teen. hok giup' teen là teen li dị hết luon ah'
heheheh


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93283
 Date: 06/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hy Vọng anh Truong bớt uống bia để cón có thời giờ gíup đỡ học tṛ. Cuteteen, khi anh về quê, th́ anh sẽ say hi tới mọi người.
Please take care.


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93286
 Date: 06/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Cuteteen,
Thật ra th́ anh không muốn nói ra. Tuy nhiên. sự thật th́ anh ở một vùng quê mà ngày xưa mọi người thường gọi là "vùng kinh tế mới" Miệt Thứ của Rạch giá. nơi quanh năm suốt tháng chĩ có nước mặn, nước dùng trong đời sống hằng ngày là nuớc giếng, nưóc uống là nước mưa. đựng đi là những cây cầu tre "lắc lẽo" giờ th́ chỉ có xe Honda là chạy được, phần nhiều phuơng tiện di chuyễn là bằng tàu. từ những hoàng cảnh đó, việc học anh cũng một vài lần vỡ dang. có những đêm mưa, là những cơ hội cho côn trùng rên rĩ. có thễ là buồn lắm, nhưng với anh, là nơi anh chào đời, nơi đă nuôi anh khôn lớn và là nơi anh có rất nhiều kỹ niệm êm đềm cũa một thời ấu thơ mà những kỹ niệm đó anh sẽ khó quên. Anh dự định, khi có thời gian, anh sẽ viết tất că về đời sống cũa anh lên trang blog, viết tất că bằng những khía cạnh positive đễ hy vọng không hurt feeling readers nhứt là có em trong đó. Sau nầy thỉnh thoăng anh có dịp ra chợ, dĩ nhiên là anh sẽ thăm em.
Phần anh Truong, anh nghỉ anh ta cũng tốt, là một nhà giáo cần mẫn, không tự cao không kêu ngạo. Có lẽ "trống đặt th́ trống không kêu bằng trống rỗng" những đặc tính đó nếu có thễ được anh cũng có ước mong làm bạn với anh Truong.
SO take care please.
Thân Ái,


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93288
 Date: 06/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
yeah! anmthao
hi vong teen sẽ đọc dc bài của anh sớm, về vùng wê Rạch giá thanh b́nh của anh
Chắc ở đó đẹp lắm ha?
have a nice trip.


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93298
 Date: 06/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cuteteen,
có phải em làm phó giám đốc Công ty tiếp thị cho Vnsay hôn?
Wow, you are so secret, and maybe that why I have felt your power sometimes (scare me). I thought you should tell me before so I would look opportunities to help you. I got a note from people in VNsay that asking me to corporate with. Is your note? Please let me know.
See you,


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93301
 Date: 06/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi`, teen la`m pho' gia'm doc' do'.Ghost la`m gia'm doc' (namthao bit ghost hok?)
ngtruong làm super mod luon, namthao vào chơi nha!!!!
co' bài cua? anh là bên vnsay đông liền luôn.....hahahh...


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 93302
 Date: 06/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cô Bé,
Xong rồi. Anh vừa "bốc" một bài ở Vnsay. Hy vọng người đẹp sẽ happy.
See you


 
 Reply: ghost
 member
 REF: 93304
 Date: 06/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hahahha....nghe danh da lau, hom nay moi dien kien... Cam on Namthao nhieu khi gop bai cho chung toi.
Ghost.


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 93309
 Date: 06/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hahahahaha...co' namthao ben^ do'..ng` dep. happy kinh luon^...ac.ac.
Ma` namthao ve` Rach gia' chua?


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group