englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> To Invisible Lover (người tnh khng chn dung)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namthao
 member
 ID 15215
 Date: 05/29/2007


To Invisible Lover (người tnh khng chn dung)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Deleted

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92635
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
too romantic nhi?

 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92638
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Thank you for knowing that.

 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92753
 Date: 05/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
but drinking so much is not good for you,
you may be forget all at this time, but after that,
you still remember,all
hut i hope you don't have to try it


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92762
 Date: 06/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cm ơn Cuteteen's tip. by giờ mnh đang cần phải nhớ, v nhớ nhiều. do đ chắc chắn l sẽ khng bao giờ "try"
Cm ơn Cuteteen,


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group