englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> SAO KHONG LA DAY

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cuteteen
 member
 ID 15207
 Date: 05/28/2007


SAO KHONG LA DAY
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ĐẤY
Chỉ l ci tn
Trong mun vạn ci tn-được ghp từ con chữ
ĐẤY
Chỉ l một con người
Trong mun vạn con người-tồn tại trn thế gian
CHUYỆN BNH THƯỜNG L THẾ!!
ĐẤY
Chợt rơi trong giấc ngủ nồng nn
Ấp ủ chỉ một tn
Trong mun vạn ci tn-được ghp từ con chữ
ĐẤY
Chỉ l ring anh
Khng nhầm lẫn được
Trong mun vạn con người-tồn tại trn thế gian
SAO KHNG L ĐẤY???
ĐỂ CHUYỆN BNH THƯỜNG, C THẾ, KHNG HƠN???


gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92573
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bi ny hơi bị, ng` lo'n 1 ti'

 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92588
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cuteteen Thn,

Cuteteen lm thơ hay qu, nhưng m anh chng no lucky qu vậy, coi chừng c người jealous đ nghe.
Thn,


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92591
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
anh cha`ng of teen la` "đấy"
"đấy" l anh chang of teen
ahhaha


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92599
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Wow! Cuteteen "ăn gian" lắm. Tuy nhin I do not know he is a lucky guy or your victim. Will see.
! Cuteteen c đọc "my girlfriend" v "my invisible lover" chưa? You should read them.
Ngũ ngon nghe c B
Anh,


 
 Reply: ngtruong82
 member
 REF: 92605
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Teen,
Người no ma` dng chử "jealous" l người Đấy đấy...
hh....


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92618
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
yes, of course, namthao
i've read all your topic ma.c du` hok hieu? cho la'm !
who is your invisible lover???
in this topic, you're too romantic!
^_^


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92620
 Date: 05/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
dear ngtruong!
viet' sai chi'nh ta? kia` "chữ" not"chử"
ahahahah
neu' da~ la`"đất" roi` thi` hok jealous dau^
ma` hinh` như co' người dang jealous thi` fai? ^_^
"đấy" của teen đu đấy
teen cũng ko biet' đu l "đấy" của teen
hehehhe


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92640
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear Cuteteen,
I thought she knew or maybe she did not want to know. I am going to tell her when the time is right.
Thn,


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92641
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
uh
that's right
chu'c namthao thanh` cong!!!!
try your best
hihihihi


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92654
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Dear C B,
Cm ơn nhửng lời chc tốt đẹp.
Hẹn gặp lại nghe.
Ma h vui vẽ.
Anh,


 
 Reply: nangngoc113
 member
 REF: 94530
 Date: 07/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
verry good !!!!!!!!!

 
 Reply: nguyenquang55
 member
 REF: 94877
 Date: 07/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
tam duoc thoi co len nhe hiiiiiiiii


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group