englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> lover and closed friend

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: cainheo
 member
 ID 15198
 Date: 05/28/2007


lover and closed friend
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Could you explain help me in English this sentence: What are differences between the lover and the closed friend?

thanks a lot!


gp kiến
 Reply: thanhle
 member
 REF: 92530
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi nheooooo
rat don gian:
Người yu cơ hội trở thnh người một nh với bạn nhanh hơn một người bạn thn. Chc bạn hạnh phc


 
 Reply: nangngoc113
 member
 REF: 94531
 Date: 07/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
The close friend and the lover is :
the lover is make u cosy
the close friend is make u merry


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group