englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> Job or Career

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namthao
 member
 ID 15170
 Date: 05/27/2007


Job or Career
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Deleted

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92372
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hinh` nhu namthao thi'ch viet' van la'm ha?
ma` teen cung thik doc. nua~ ma.c du` nhiu` luc' ko bit' sua? hihi


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92374
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cuteteen Thn Mến,
Mồi lần đọc nhửng dng chữ của Cuteteen, mnh thấy hết sức l xc động. d sao mnh cũng c một reader and một supporter. Cm ơn Cuteteen nhiều.
Chc Cuteteen Ngũ Ngon.
Thn i,


 
 Reply: cainheo
 member
 REF: 92526
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Namthao
I love English writing as you do, but I don't certainly have any talent in writing. And even, your writing was just a imagine but it really have a point to read.


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92540
 Date: 05/28/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Xin chn thnh cm ơn bạn, Đối với English ti chỉ l người đi trước bạn khoang nữa hoặc một buớc thi. Tuy nhin cuối cng rồi bạn sẽ đến đch
chc bạn may mắn


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group