englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> Cũng ma h

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: namthao
 member
 ID 15141
 Date: 05/26/2007


Cũng ma h
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Deleted

gp kiến
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92291
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
namthao viet' hay ghe^
teen thi` hok bit sua~. Nhưng ngay chỗ summer comes and summer leave, namthao co' the? rut' lai. la` SUMMER COMES AND LEAVES
"Whatever I am"-> WHOEVER I AM???
teen cung ko bit' nua~


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92299
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Wow! see, I told you so. You are perfect right, but in this case I wrote in unformal writing because I wanted to emphasized "summer". next, Let say Who or What?
Exp. Who am I? : I am Nam Thao
What am I?: I am a student or something else.
That all I thought.
Cm ơn Cuteteen nhiều cho sự hợp tc v kiến để trao dồi sinh ngữ. Cutetten biết hn, mnh rất hn hoan v vui mng khi c sự gp của Cuteteen. Nhớ l tiếp tục đ nhe.
Thnh thật cm ơn


 
 Reply: cuteteen
 member
 REF: 92314
 Date: 05/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi` tai. dao. na`y teen ranh?
ma` mai mot' cha'c hokranh? nua~ dau, teen ga`n thi roi`
thi xong, teen len kie'm namrthao tiep'


 
 Reply: namthao
 member
 REF: 92350
 Date: 05/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Cuteteen,
Cm ơn Cuteteen đ hồi m. Chc Cuteteen may mắn trong kỳ thi tới.
Thn i


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group