englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> luận văn về mi trường

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tonyan
 member
 ID 14978
 Date: 05/11/2007


luận văn về mi trường
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh đang phải lm một bi luận về mi trường m chưa biết lm thế no.Văn cũng km vn từ vựng t nn chua biết lm thế no.b con gip mnh với

gp kiến
 Reply: namthao
 member
 REF: 91844
 Date: 05/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Tonyan,
I am happy to help you out. Unfortunately, your topic is not clear. Mi Trường? Environment? if so, what is environment? environment around you, city, countryside, Viet Nam country or environment of the world?


 
 Reply: hoathuytinh352
 member
 REF: 91945
 Date: 05/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
me too you can help me to know about environment around the city of viet nam!!!!!!!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group