englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Luận văn tiếng Anh >> help me, please>-<

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thanhtam
 member
 ID 13960
 Date: 10/29/2006


help me, please>-<
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mnh c viết một bi trong phần văn viết Tiếng Anh m sao hổng thấy ai sửa dm h.
Mong mọi người vo ngha hộ nghen


gp kiến
 Reply: phuvv06
 member
 REF: 88728
 Date: 11/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C ai biết chỉ dm mnh 1 list of holidays in one country đi .v dụ như: ở thi lan ,HOngkong, brazil , hay php .....Mnh tm khng c ,mong cc bạn gip mnh với .thanks

 
 Reply: phuvv06
 member
 REF: 88730
 Date: 11/21/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
C phải thanhtam l tn 1 c gio dạy tại saigontech khong vậy ? c ấy dạy mn writing.Hoặc bạn l thằng tm học ptth ở Bến TRe , trường chu thnh a, lớp A1.Cho mnh hỏi như thế nh.

 
 Reply: coidebiet
 member
 REF: 89820
 Date: 01/13/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
get on Google.com, type 'holidays in US' for example, then u will get it.
Good luck


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group