englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Chủn bị cho ph̀n thi IELTS SPEAKING test 2

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: nguyenhuylong
 member
 ID 24590
 Date: 03/21/2018


Chủn bị cho ph̀n thi IELTS SPEAKING test 2
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
PARK 1 :
Với ṃt ś các bí quýt đ̉ chủn bị t́t cho bài thi IELTS SPEAKING thì anh ngữ glocy xin chia sẻ ṃt ś phương pháp giúp bạn chủn bị t́t cho ph̀n thi nói của mình. Đ́i với các giám khảo sẽ yu c̀u các học vin sẽ nói v̀ bản thn của mình, v̀ nhà cửa, cng vịc, học ṭp hằng ngày, cùng ṃt ś các chủ đ̀ khác.
Ví dụ : Giving gifts
- When do people give gifts or presents in you country ?
- Do you ever take a gift when you visit someone it their hom ? [ why; why not ?]
- When did you last receive a gift? [ what was it ?]
- Do you enjoy looking for gifts for people ? [ why; why not ?]
PARK 2 :
Bạn c̀n m tả ṃt cái gì đó mà bạn đã làm mới hoặc ṃt ś từu mà bạn c̀n bít nhắc nhở cho vịc gì trong bài thi IELTS SPEAKING, Lúc này thì bạn nn nói mình đã làm gì, và ở đu hoặc khi nào mà bạn đã làm đìu này với những người mà bạn đã chia sẻ và hãy giải thích dược vì sao hoạt đ̣ng đó đã xút hịn hoặc đó là sự kịn mới đ́i với bạn. Với ṃt chủ đ̀ bạn c̀n phải nói ít nh́t là từ 1-2 phút, với những suy nghĩ mà bạn c̀n dĩn đạt các ý thì bạn có 1 phút đ̉ có th̉ suy nghĩ những gì mà bạn sẽ nói, cũng có th̉ ṃt ś ghi chú ra gíy sẽ là ṃt phương pháp IELTS SPEAKING giúp cho bạn có sự chủn bị t́t hơn.
PARK 3 :
V̀ chủ đ̀ thảo lụn với ṃt ś đìu mới
Ví dụ ṃt ś cu hỏi :
- What problems can people have when they try new activities for the first time?
- Why do you think some people like to do new things?
- Do you think it's best to do new things on your own or with other people? Why?
Chủ đ̀ thảo lụn v̀ ṃt ś từ mới
Ví dụ ṃt ś cu hỏi :
- Some people say that it is more important to be able to team new things now than it was in the past. Do you agree or disagree with that? Why?
- What kinds of things do children team to do when they are very young? How important are these things?
- Do you think children and adults team to do new things in the same way? How is their teaming style different?

http://glocy.vn/
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group