englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Qa cho cc bạn đy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: kellypham96
 member
 ID 17855
 Date: 02/03/2010


Qa cho cc bạn đy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Nhằm tm hiểu tnh hnh học tiếng Anh tai Việt Nam hiện nay, chng ti thực hiện bảng khảo st ny để từ đ c thể hiểu hơn nhu cầu của người học v xy dựng phương php học tập ph hợp v hiệu quả cho người học tiếng Anh. Việc trả lời chnh xc cc cu hỏi trong bảng khảo st ny c ỷ nghĩa rất quan trọng với sự thnh cng của dự n, mong cc bạn hợp tc. Cảm ơn cc bạn!

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFB3ZVkzR3kxbmd3SHgydnJWX2JLbGc6MA


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group