englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> ngu //phap van de lon cua moi thoi dai

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoanhdav
 member
 ID 17709
 Date: 09/30/2009


ngu //phap van de lon cua moi thoi dai
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
toi chet mat! khi minh vua buoc vao canh cong dai hoc ma chua co ti teo tieng anh nao ca?
ve ngu phap la big zero!0
ve tu vung cung big zero!0
noi chung tieng anh la big zero!
ai ra?ng thi gui file cho minh nha!
forever_love_c2@yahoo.com

forever_love_c2@yahoo.com
gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 99851
 Date: 12/17/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
^_^
Ra tiệm sch rinh vi quyển về luyện đi ạh. Học với mấy file trn mạng nghe thế chứ khng tiện đu. Muốn ghi chp g cũng kh nữa. Nhưng nếu bạn cần, mnh c thể gửi.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group