englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Mệnh đề trạng từ subordinating conjunction

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hanhdong1948
 member
 ID 17493
 Date: 04/28/2009


Mệnh đề trạng từ subordinating conjunction
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Anh chị c thể gip em phần ny đc ko. Em đang học lớp 10 m ci phần ny chả hiểu g hết trơn. Ci cch chia th giữa 2 cu m c 1 lin từ nối ở giữa đ, ghi r gim em cch chia mệnh đề phụ v mệnh đề chnh nha. V dụ như cu ny n:
While my niece was watching TV, I was reading a book khi no th 1 bn l w khứ tiếp diễn v bn kia cũng l w khứ tiếp diễn lun vậy.
Sự lin hợp giữa 2 th ny em ko biết. Kinh mong cc anh chị chỉ bảo 1 cch r rng.


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group