englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> AS-LIKE

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: zerry
 member
 ID 17283
 Date: 11/07/2008


AS-LIKE
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cac ban co ai biet phn biet As- Like như the nao ko. Lm ơn chỉ giup minh voi


gp kiến
 Reply: danquang
 member
 REF: 98976
 Date: 11/09/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cach phan biet as va like; da nam trong nghia cua no rui ban oi.as co nghia la chinh cai ma ta dang noi. con like thi chi mo phong giong nhu vay thoi:vi du
i do as a worker:nghia la toi la cong nhan va cong nhan la cong viec cua toi
i do like a worker:nghia la toi lam cong viec cua anh cong nhan nhung toi khong phai la mot nguoi cong nhan.
vi cau hoi cua ban chi la phan biet as va like nen toi nghi the la ban da hieu rui phai ko.


 
 Reply: zerry
 member
 REF: 98985
 Date: 11/11/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ah bạn co thể chỉ mnh vi truong hop nữa ko. Như as + cai gi
v like + gi ah'
thanks


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group