englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Can you help me !!!!!! please

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: conangbian39
 member
 ID 16839
 Date: 03/06/2008


Can you help me !!!!!! please
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Minh lai co mot bai journal nua noi ve cac linh hon..hix..hix ma minh thi khong viet duoc tieng Anh..cac ban lam on giup minh nha..please!!!..bai do' nhu sau..mong cac ban dich giup minh :
Khai niem linh hon trong triet hoc hay trong van hoc deu rat mo ho va gan nhu no khong duoc giai thich ro rang .Nguoi ta van thuong dat ra cua hoi :Con nguoi chet roi con hay mat ?..nguoi chet di ve dau ?..cai gi ton tai sau khi than xac da bi huy hoai ?..Khai niem linh hon van con duoc nhieu ton giao dang quan tam den nhung ho van chua giai thich va lam sang to duoc ...
Ngay nay, trong cac tin nguong ton giao van tin rang: linh hon van ton tai. Mac du ho khong thay, khong tan mat nhin duoc nhung ho van tin co mot linh hon bat tu trong con nguoi. Neu khi song lam dieu lanh theo nhung loi Chua day thi sau khi chet nguoi ay duoc chua cuu rỗi len thien dang hoac nguoc lai thi bi day xuong dia nguc. Ci phần phi vật chất duoc len thien dang hay xuong dia nguc do goi la linh hon. Do' la nhung dieu ma ta doc duoc trong sach Kinh Thanh Kinh Dien cua cac ton giao hoc.
Chinh bang mat cua moi con nguoi khong bao gio thay duoc linh hon , the nhung con gnuoi trong trai dat nay lai tin vao no . Va ho luon di tim kiem de dua ra nhung li thuyet , dinh nghia ve linh hon , nhung những dinh nghia do thi mờ mờ ảo ảo, no khong lam sang to va ro rang duoc. Thuc chat boi vi con nguoi luon co trong minh mot tin nguong ton giao khac nhau ma moi tin nguong ton giao thi giai thich nhung dinh nghia khac nhau theo cach cua ho, the nen moi nguoi deu tin la co cac linh hon.
T.W.Rhys Davids da viet trong bộ từ điển cua minh ve quan niem cac linh hon : linh hon duoc trinh bay trong cac hoc thuyet Vật Linh vao the ki thu 6 thu 7 truoc Ty Lịch ở Bắc Ấn Độ. Linh hon duoc m tả trong cac bộ Upanisad nhu l mot sinh vat nhỏ c hnh dạng giong con người thuong ẩn tr trong tim. N sẽ rời bỏ than thể khi ngủ hoac trong cac trạng thai xuất thần. Khi n trở lai xac than thi sự song v tnh cảm cua con người lai tai hien. N thoat khoi than the sau khi chet roi tiep tuc mot doi song vĩnh hằng khc. D l khai niem linh hon cua Davids con cac khai niem ve linh hon cua Ấn Độ như sau: linh hon duoc giai thich theo quan diem thần học, hiện diện trong nhung thần linh tối thượng m con nguoi thờ phượng.
Do c nhieu tin nguong ton giao khac nhau nen linh hon co nhieu khai niem khac nhau va moi khai niem đ thi duoc moi nguoi tin vao. Thuc chat tren li thuyet thi con nguoi co the dinh nghia duoc nhung cn trong thuc te thi chua ai biet con nguoi chet sẽ di ve dau?.Hoac linh hon co ton tai trong moi con nguoi chung ta khong ?.Đ chnh l 1 vấn đề quan trong va thiet yeu. Mac du c nhieu tin nguong cho rang linh hon ton tai nhung doi khi lai co tin nguong phản khng lai dieu do.Theo Duc Phat thi ho cho rang moi su vat hien tuong trong do co con nguoi deu chiu su chi phoi cua quy luat biến dịch thay doi cua vũ trụ , dinh luat do goi la V thường . Chinh vi ban chat cua moi su vat hien tuong la khong that do cac duyn hội tụ m thnh nen chng moi chiu su chi phoi tac dong ny.Tat cả moi su vat hien tuong d l cac niem hay tu tuong deu luon luon thay doi nen khong co mot cai gi goi la linh hon bất tử duoc. Do do' Duc Phat noi rang: moi su vat hien tuong ko thuc the, chung chiu su bien hoại cho nen dn đến khổ dau, do đ toan bo nhung định nghĩa linh hon khong co thuc cua tin nguong Phat Giao , chi co Phat Giao la ko tin co ton tai mot linh hon bat tu , ho luon phan khang lai...cn moi chung ta thi sao???c that chung ta tin co linh hon ton tai khong????
Minh khong the dich duoc bai ny ..co ai giup minh khoong ..dich giup minh voi..hix..hix..thank cac ban nhieu ..nhieu...


gp kiến
 Reply: conangbian39
 member
 REF: 98026
 Date: 03/06/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
choj` oj ko co ai jup tuj sao he~ chaj`..kiu nay thi tui banh xac huj`..hjx..hjx..

 
 Reply: kokono
 member
 REF: 98090
 Date: 03/16/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
lovelycat dau gip bạn đi nao` mnh cũng muốn xem bi dịc ny n thế no

 
 Reply: conangbian39
 member
 REF: 98111
 Date: 03/19/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
uhm..bao~ jup ma` hem thay' j` hit' ah'..huhu..

 
 Reply: barthazo
 member
 REF: 98413
 Date: 05/22/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bi di vkl nhn m ngn cn muốn gip sao đc

 
 Reply: keosutu
 member
 REF: 98488
 Date: 06/21/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
viet dai vo mat the dich khong xue
.sorry!I can't 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group