englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ pháp tiếng Anh >> Giup minh cách dùng tính từ + ED, ING

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: ngocuong
 member
 ID 16722
 Date: 01/18/2008


Giup minh cách dùng tính từ + ED, ING
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Các bạn giúp ḿnh sử dụng và phân biet giữa tính từ + ED or ING, và cho minh mot so bài tap luon nhé.
Cám ơn rất nhiều!


góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97771
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ

Thông thường, khi một động từ không có dạng thức tính từ tương ứng với nó th́ phân từ 1 (V-ing) hoặc phân từ 2 (P2) của động từ đó được sử dụng làm tính từ. Đôi khi người học tiếng Anh không biết nên dùng tính từ ở dạng thức nào: V-ing hay Verb-ed hay Verb-en.

Tính từ dạng V-ing thường được dùng khi danh từ mà nó bổ nghĩa thực hiện hoặc chịu trách nhiệm về hành động. Động từ thường là nội động từ (không có tân ngữ) và thời của động từ là thời tiếp diễn :

The crying baby woke Mr.Binion. (The baby was crying)

The blooming flowers in the meadow created a rainbow of colors. (The flowers were blooming)

The purring kitten snuggled close to the fireplace. (The kitten was purring)

Phân từ 2 (V-ed) được dùng làm tính từ khi danh từ mà nó bổ nghĩa là đối tượng nhận sự tác động của hành động. Câu có tính từ ở dạng P2 thường có nguồn gốc từ những câu bị động.

The sorted mail was delivered to the offices before noon. (The mail had been sorted).

Frozen food is often easier to prepare than fresh food. (The food had been frozen)

The imprisoned men were unhappy with their living conditions. (The men had been imprisoned)

Lưu ư: Một số các động từ như to interest, to bore, to excite, to frighten khi sử dụng làm tính từ thường khó xác định nên dùng loại nào (phân từ 1 hay phân từ 2). Nguyên tắc áp dụng cũng giống như đă nêu trên: Nếu chủ ngữ gây ra hành động th́ dùng P1, nếu chủ ngữ nhận tác động của hành động th́ dùng P2. Một số ví dụ :

The boring professor put the students to sleep.
The boring lecture put the students to sleep.
The bored students went to sleep during the boring lecture.
The child saw a frightening movie.
The frightened child began to cry.
 
 Reply: sinnombre
 member
 REF: 97772
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ditto, seconded, confirmed!


Ngocuong! You've got the answer from Mr. Manhphu, one of the best here in this forum.


 
 Reply: ngocuong
 member
 REF: 97775
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ḿnh cám ơn Mr manhphu nhieu lam nhe!
Thanks alot,


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group