englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ pháp tiếng Anh >> giúp ḿnh dịch sang tiếng anh với!!!!!!!!!!!!!!!!!cám ơn các bạn nhiều!!!!!

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: littleangel933
 member
 ID 16543
 Date: 12/09/2007


giúp ḿnh dịch sang tiếng anh với!!!!!!!!!!!!!!!!!cám ơn các bạn nhiều!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
My favorite program

Ngày nay trong thời đại mà công nghệ thông tin đang phát triển, những chương tŕnh ti vi( CTTV) ra đời càng nh́u nhằm đáp ứng nhu cầu của người xem.Một trong những CTTV àm tôi thích nhất al2 CT " kết nối trẻ"(KNT)- All Connek trên kênh VTV6.
Ngày 29/4, kênh truyền h́nh tương tác dành cho giới trẻ - VTV6 chính thức phát sóng thử nghiệm trên kênh 10 của truyền h́nh cáp VCTV.Đối với tôi, CT KNT trên VTV6 là 1 CT rất thú vị và bổ ích.CT này được chiếu vào 8htối thứ 2,4,6 hàng tuần và đc phát lại vào trưa thứ 2, 5 và thừ 7 trong tuần tương ứng.KNT là một chương tŕnh thảo luận đa chiều trên mạng và trên truyền h́nh, hoàn toàn mở cho đối tượng thanh niên sinh viên, độ tuổi từ 18 đến 24, lấy đề tài từ cuộc sống giảng đường và những vấn đề của giới trẻ khi tiếp cận với cuộc sống ngày nay.KNT sẽ cho các bạn trẻ cơ hội bày tỏ quan điểm sống, suy nghĩ, tâm tư nguyện vọng theo những đề tài đang "hot" hiện nay của giới trẻ.
Những người chơi sẽ chia thành hai đội tranh luận tay đôi với nhau qua 4 phần thi: Phần thứ nhất có tên “1 - 1” sẽ là cuộc đấu trí của một thành viên mỗi đội. Họ sẽ khơi mào đưa ra quan điểm về vấn đề mà họ muốn bàn luận trong chương tŕnh. Phần “5 - 5” sẽ là cuộc đấu trí mang tinh thần tập thể giữa hai đội. Hai bên có 3 phút để hỏi đối phương và nghe trả lời.Phần thứ ba là “50 - 5” sẽ không chỉ gói gọn trong đội chơi, mà khán giả - những bạn sinh viên đội bạn sẽ có quyền đặt 3 câu hỏi dành cho đội chơi đối phương. Phần cuối cùng “50 - 50” sẽ khép lại chương tŕnh khi thành viên của hai đội chơi sẽ đưa ra quan điểm cuối cùng của ḿnh về chủ đề các bạn phản đối hay ủng hộ.
Nếu bạn cảm thấy yêu thích cách hùng biện của đội nào th́ sẽ vote cho họ qua công cụ của website hoặc qua nhắn tin SMS .Với sự dẫn dắt of 2 MC vui tính: Tú Anh và Joe,những ng` tham gia chơi sẽ có thể khai thác khả năng lập luận và phản biện của ḿnh.
KNT mang lại cho tôi nh́u đ́ều bổ ích và thiết thực trong CS. Tôi mong Ct sẽ ngày càng hay hơn và thu hút đc nh́u ng` xem hơn.


góp ư kiến
 Reply: khoilamchieu
 member
 REF: 97454
 Date: 12/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn ơi chủ đề th́ hay nhưng mà hơi khó dịch đấy. khi nào ḿnh có thơi gian ḿnh sẻ thử dịch xem sao. Bọn ḿnh cũng đang đau đầu vơi môn dịch đây này sắp thi rồi

 
 Reply: engagement
 member
 REF: 99386
 Date: 06/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Today in the era of information technology development, the television program (CTTV) got as much to meet the needs of people in the CTTV xem.Mot I especially like the "connect children (KNT) - All channels on Connek VTV6.
On 29 / 4, channel interactive television for young people - VTV6 official test broadcasting on 10 channels of cable television VCTV.Doi to me, the KNT VTV6 1 on CT very interesting and useful. This program is the first to 8htoi week 2,4,6 and đc lunch and again 2, 5 and 7 in ung.KNT interactive program is a multi-way discussion on the web and on television, the open to all youth audience students, aged from 18 to 24, take the topic from the lecture halls and the problems of young people access to the life on nay.KNT will your opportunities presented his views of life, thoughts, aspirations interest from the topics are "hot" today's youth.
The players will divide into two teams argue hands to each other through 4 contest: The first is named "1-1" will be the struggles of one member per team. They will look give off the view of issues they want discussed in the program. The "5 - 5" will be the deathblow to the spirit between two teams. The two sides have 3 minutes to ask for and listen pay loi.Phan third as "50 - 5" will not only neat package in the game, the audience - the students will have the right to set aside 3 questions to play for the team. Final section "50 - 50" will close the program when members of two teams playing will make the final points of the topics you oppose or support.
If you feel your favorite orotund how does the team will vote for them via the website or by through SMS messaging. With lead MC's of fun: Tu Anh and Joe, the participants will play can exploit the ability to argue and their actions.
KNT brought me many useful and practical in life. I hope the program will become increasingly more interesting and attract many more viewers.


 
 Reply: engagement
 member
 REF: 99387
 Date: 06/11/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Today in the era of information technology development, the television program (CTTV) got as much to meet the needs of people in the CTTV xem.Mot I especially like the "connect children (KNT) - All channels on Connek VTV6.
On 29 / 4, channel interactive television for young people - VTV6 official test broadcasting on 10 channels of cable television VCTV. For me, the KNT VTV6 on 1 program is very interesting and ich.Chuong This will be the first to 8h at 2,4,6 week and is back to 2 noon, 5 and 7 in ung.KNT week interactive program is a multi-way discussion on the web and on television, completely open to the subject of youth students, ages 18 to 24, take the topic from the lecture halls and the problems of young people access to the life on nay.KNT will your opportunities expressed views of life, thoughts, aspirations interest from the topics are "hot" today's youth.
The players will divide into two teams argue hands to each other through 4 contest: The first is named "1-1" will be the struggles of one member per team. They will look give off the view of issues they want discussed in the program. The "5 - 5" will be the deathblow to the spirit between two teams. The two sides have 3 minutes to ask for and listen pay loi.Phan third as "50 - 5" will not only neat package in the game, the audience - the students will have the right to set aside 3 questions to play for the team. Final section "50 - 50" will close the program when members of two teams playing will make the final points of the topics you oppose or support.
If you feel your favorite orotund how does the team will vote for them via the website or by through SMS messaging. With lead MC's of fun: Tu Anh and Joe, the participants will play can exploit the ability to argue and their actions.
KNT brought me many useful and practical in life. I hope the program will become increasingly more interesting and attract many more viewers.

anh trai minh dịch jup' bạn đấy, ḿnh ko chắc là chính xác hoàn toàn


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group