englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> dat cau hoi bat dau bang WH

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: minmilo
 member
 ID 16274
 Date: 10/25/2007


dat cau hoi bat dau bang WH
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
xin cho cc đại ca,cc đại ca co thể chỉ bảo cho tiểu muội ny cch đặt cu hỏi bắt đầu bằng WH đc ko?

gp kiến
 Reply: chimcanhcut
 member
 REF: 96786
 Date: 10/31/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
WH question đơn jản thui m, khi hỏi objective (tn ngữ) th chỉ việc đặt n trước trợ động từ hay đng từ tobe. Ni đơn jản hơn , nếu bạn đ thnh thạo cu hỏi yes-no question th đặt WH trước cu đ l ổn.
như : did you go out last night
-> when did you go last night
Cn nếu cu hỏi cho Subject th cng đơn jản hơn, chỉ cần thm WH trước cu l đc
vd nha : who went out with you last night?
Tất nhin tuỳ vo bạn đang lm bi tập ở th no để chia cho đng th, 2 cu mnh đặt l ở qk đơn chẳng hạn. chỉ thay did = do/does ở th hiện tại , thnh have/has ở th ht hon thnh, thnh had ở qk hoan thnh. hoặc động twf tobe tuy vo ngữ cảnh
chc bạn thnh cng ^^


 
 Reply: minmilo
 member
 REF: 96993
 Date: 11/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cm ơn bạn đ gip mnh nh.Dạo trước bận wa' by giơ mới cm ơn được sorry nh

 
 Reply: minmilo
 member
 REF: 96994
 Date: 11/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nhn tiện c ai c thể gip mnh về cu điều kiện ko?

 
 Reply: chuongngocbich
 member
 REF: 97040
 Date: 11/18/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cu diều kiện gồm c 3 loại :
LOẠI I : c thể xảy ra
S + WILL/SHALL + V_o +O , IF S + V_1
EX : IF I HAVE MONEY , I WILL BUY A NEW HOUSE
LOẠI II : khng thể xảy ra ở hiện tại v tương lai
S + WOULD/COULD/MIGHT +V_o + O , IF S + V_2/ed + O
EX : IF I WERE YOU , I WOULD SORRY HIM
LOẠI III : khng thể xảy ra ở qu khư
S + WOULD/COULD/MIGHT +HAVE + V_3/ed +O , IF + S+ HAD +V_3/ed
EX : IF I HAD STUDYED HARDLY , I WOULD HAVE BEEN HIGHT MARK

^^ C lỗi no xin cc bạn chỉ gio nh !!!!^^


 
 Reply: songthan
 member
 REF: 97610
 Date: 12/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hard l tnh tu cung la trang tu ban oi
hardly la sai ko phai la trang tu


 
 Reply: songthan
 member
 REF: 97611
 Date: 12/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
"I have studied hard" moi đng cn "I had studyed hardly" l sai.
Chc cc ban hoc tot tieng anh


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group