englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Hi cac ban! minh quen mat GRAMMAR: STRUCTURE

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thesun
 member
 ID 16037
 Date: 09/13/2007


Hi cac ban! minh quen mat GRAMMAR: STRUCTURE
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Ky hieu ho viet V+O+TO INF. Nghia nhu the nao,chu V la dong tu minh biet roi,nhung con may chu kia, ky hieu la gi ,minh quen cach dung roi,ban nao biet chi lai cho minh nha.cam on nhieu.

gp kiến
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 96054
 Date: 09/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
V = verb: động từ
O= object: tn ngữ hay tc từ dng để bổ nghĩa cho động từ
Inf= infinitive: động từ nguyn mẫu khng to=> to inf: hiểu đơn giản To + Vo (ở nguyn mẫu khng chia)
VD: V l từ ask
-The teacher asks you to do your exercise
-Gio vin yu cầu bạn lm bi tập
Vậy trong cu ny động từ (V) l ask
tn ngữ (O) l you, to inf l to do


 
 Reply: thesun
 member
 REF: 96088
 Date: 09/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cam on saobangmuaha nha,minh hieu roi,vi minh bo hoc tieng anh lau roi,nen quen het tron,qua My roi moi thay can dung den.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group