englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> why don't you help me? please help me

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: phamtam
 member
 ID 15926
 Date: 08/26/2007


why don't you help me? please help me
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc anh cc chị ơi vui lng tm gim em ti liệu về phần đảo ngữ nha
em cảm thấy đy l một phần tương đối kh với em
em mong anh chị gip em nhiều lắm
Thank you very much.


gp kiến
 Reply: ngaythocu
 member
 REF: 95713
 Date: 08/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn cứ học thuộc tất cả bi ny bảo đảm sẽ lm được cc bi tập về đo ngữ (bi mnh soạn lại ,c so snh ,phn loại cho dễ hiểu )

ĐO NGỮ
Cấu trc thng thường của 1 cu l :chủ từ đứng trước động từ ,nhưng c trường hợp ngược lại: động từ lại đứng trước chủ từ .Trong trường hợp ny người ta gọi l đảo ngữ
Đảo ngữ được sử dụng trong nhiều trường hợp ,thng dụng nhất l trong cấu trc cu hỏi
ex:
he is nice
->Is he nice ?
Nhưng cu hỏi m đảo ngữ l chuyện bnh thường rồi ,ai m khng biết phải khng cc bạn ? Hm nay mnh học những cu m khng phải l cu hỏi nhưng lại c đảo ngữ mới lạ chứ !

Về hnh thức đảo ngữ c thể chia lm 2 loại:

1) đảo ngữ như cu hỏi
L hnh thức đem động từ đặc biệt (hoặc trợ động từ )ra trước chủ từ.
khi no dng đảo ngữ như cu hỏi ?
+ khi gặp cc yếu tố phủ định ở đầu cu
( not ,no,hardly,little,never,seldom , few ,only.....)
ex:
I never go to school late
Chữ never bnh thường nằm trong cu th khng c chuyện g xy ra ,nhưng khi đem n ra đầu cu th sẽ c đảo ngữ
Never do I go to school late
+ khi c cc chữ sau ở đầu cu
so ,such ,often , much ,many ,many a , tnh từ
ex:
Many books did he read yesterday (many)
Beautiful are the trees in their autumn colors (tnh từ )
So angry did the doctor get that .....( so)
2) Đảo ngữ nguyn động từ
L hnh thức đem nguyn động từ ra trước chủ từ (khng cần mượn trợ động từ )
-khi no dng đảo ngữ loại ny ?
Khi c cụm trạng từ chỉ nơi chốn ở đầu cu :
on the ....,in the.... ,here ,there...
ex:
His house stands at the foot of the hill
-> At the foot of the hill stands his house .(đem nguyn động từ stands ra trước chũ từ )
there came the bus
lưu :trong cch ny chủ ngữ phải l danh từ th mới đảo ngữ được
ex;
here came the bus
nhưng chủ từ l đại từ th khng được
here it came (khng đảo came ra trước )
3) ĐẢO ngữ trong cu điều kiện
Loại ny chỉ p dụng ring cho cu điều kiện m thi
Cc chữ : HAD trong cu ĐK loại 3 ,chữ WERE , trong loại 2,chữ SHOULD trong loại 1 c thể đem ra trước chủ từ thế cho IF
EX;
If I were you, I would ....
= Were I you , I would....
If I had gone to school......
= Had I gone to school...
if I should go....
= Should I go.....


 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95719
 Date: 08/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cảm ơn ngaythocu rất nhiều
bạn c thể ni r hơn về cc dạng đảo ngữ khc dc chứ
v dụ như cc cấu trc sau :
+not until.........
+at no time.........
+no sooner...... than
+hardly......... when....
+barely,...(ni chung l những trạng từ thi đảo ngư ra sao)
thục ra ở phần ny minh uon cc ban cho minh mt hệ thống bi tập phong ph bởi minh đang c một dự định sắp tới cung kh hay
nếu bạn ko phiền th chung ta co thể lin hệ qua email dc chứ,cua minh la myfriends91_oke
thank you very much
 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group