englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Make and let

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: saobangmuaha
 member
 ID 15781
 Date: 08/07/2007


Make and let
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Make and let


The verbs "make" and "let" are followed by an object and the infinitive without "to":

They can't make you work late.
She made him do the exercise again.

She lets the students sing in class.
His parents let him paint his room black.

@Be careful: in the passive, "make" is followed by the infinitive with "to":

They were made to do the exercise again.

"Have" can also be used in this pattern:

Please have your secretary call me as soon as possible.

(Please ask your secretary to call me)

***********************************************
Other verbs not followed by the infinitive + to

Modal verbs (can, will, would, etc) are followed by the infinitive without "to":

I can see him clearly.
They will leave early tomorrow.
If I were you, I would talk to her.


See / hear / watch someone followed by the infinitive without "to" :

She saw the girl steal the money. (She saw all the action of stealing.)
I heard him tell her about the party." (I heard all about the party.)
I watched them do the exercise. (I watched them complete the exercise.)

But remember:
If you follow these verbs with the gerund form (ing), you only see part of the action.

She saw him talking to the teacher. (She didn't see the whole conversation.)


gp kiến
 Reply: lelion
 member
 REF: 95196
 Date: 08/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
em oi.em viet the thi anh lam sao co the dich het dc nhung gi em viet de co the hieu dc,chang le em phai bat anh di dich tung chu nua hay sao?kho qua.Moi bat dau hoc tieng anh ma hiiii thong cam cho anh nhe

 
 Reply: lelion
 member
 REF: 95197
 Date: 08/08/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
lan nao pos bai thi nho nhac anh nua nhe.ma sao em bao 9h hoc ma chang thay em dau cung chang biet dc lam sao ma hoc duoc ca.anh cho mai ma khong vao dc nho huong dan cho anh nua nghe chua khong la hom sau khong moi an kem dau do

 
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 95259
 Date: 08/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
??? Em đ nhắn tin cho anh về thời gian v chủ đề. Theo em nghĩ c lẻ l tin nhắn bị lạc. Lần sau, tới buổi anh chỉ cần mở paltalk của mnh. Em sẽ invite anh thẳng vo room. Vậy nh
Chc vui!


 
 Reply: biyeumeo
 member
 REF: 96280
 Date: 09/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
mnh xin tạm dịch lại bi của bạn saobang mua ha như sau
"Bare inf" đc dng sau make/let + Object
khi make đc dng trong cu bị động n phải đc theo sau = To_inf
bare inf đc dng sau một số Verbs chỉ gic quan như
see, hear, watch, notice, find, feel + Object + Bare inf
(đc dng khi bạn chứng kiến hnh động của một người no đ từ đầu đến cuối)
ngoi ra, cc động từ chỉ gic quan trn trong một số trường hợp cũng đc theo sau bởi V_ing với nghĩa " nghe hoặc thấy ai đ đang lm g, tức l hnh động đang xảy ra"


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group