englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ pháp tiếng Anh >> although/though/event though

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: saobangmuaha
 member
 ID 15640
 Date: 07/11/2007


although/though/event though
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Although/ though/event though
In spite of/ despite
----------------------------
Hiển nhiên các từ trên đều có nghĩa là mặc dù nhưng trong cách sử dụng có những nét khác nhau :
 Sau Although, Though hay Event though ta sừ dụng một clause
S + V


Ex: Although she smokes 20 cigarettes a day, she seems quite healthy
S V
I didn’t get the job , although I had all necessaryqualifiacations.
S V
Đôi khi ta sử dụng though thay v́ although

Ex:I didn’t get the job , though I had all the qualifiacations.
Trong tiếng anh nói người ta thường sử dụng though ở cuối câu
EX: The house isn’t very nice. I like it though
 Sau in spite of/ despite sử dụng

Noun, Pronoun(this/that/what,etc...) hoặc –ing

EX: In spite of the rain, we enjoyed our vacation.
N
I didn’t get the job, in spite of( despite) my qualifiacations.

Despite what I said last night, I still love you.
Pronoun
I am not tired, in spite of working hard all day
V-ing

Mẹo nhỏ: Khi đề bài yêu cầu bắt buộc phải dùng despite hoặc inspite of
Ví dụ câu sau đây: Viết lại câu sao cho có nghĩa giống câu trên
- A lthough I am tired, I try my best to finish this work.
=> Despite………………………………………………………………………………..
Nếu ḿnh không biết noun của tired là ǵ để đổi xuống cho hợp ngữ pháp th́ ḿnh có thể chuyển như sau:
=> Despite the fact that I am tired , I try my best to finish this work.
Chỉ cần thêm vào trước subject “the fact that “ là xong , vế sau viết y lại.
Nhưng chỉ dùng trong trường hợp không biết noun của nó, c̣n nếu biết rồi th́ đổi sang noun tốt hơn.
góp ư kiến
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95544
 Date: 08/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban oi
minh cung co the dung cach nay,ban xem co dc ko nha
despite being tired,Ican't go to school
ok? 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95545
 Date: 08/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
sr minh nham
phai la :Ican still go to school


 
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 95547
 Date: 08/20/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Chào bạn, cách của bạn tất nhiên là được rồi, đấy cũng là một cách làm đó (xác định động từ, thêm ing ngay sau động từ đó)!
Nhưng theo ḿnh cách dùng the fact that lại đơn giản hơn ở chỗ không cần xác định động từ chính mà vẫn có thể làm đúng v́ chỉ việc thêm vào 3 chữ "the fact that", thật dễ dàng đúng không?^^
Tuy nhiên nếu bạn rành về tiếng anh hơn th́ chọn cách thêm ing ngay sau động từ, và cách tốt nhất vẫn là đổi sang noun


 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95562
 Date: 08/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
chao ban
minh cung ko ranh ve tieng anh lam dau
nhung phan ngu phap nay la mot phan kha de dung ko?
chung minh co the cung giup nhau hoc tap dc chu ?
neu ban co thoi gian hay lien he toi nick chat cua minh nha
(myfriends91_oke)duoc chu
Rat vui khi lam wen voi ban


 
 Reply: phamtam
 member
 REF: 95564
 Date: 08/21/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
a ma ban nay
minh thay cach dung cua cau truc nay gan nhu :because,because of,so ,as result dung ko?


 
 Reply: uyenbinh
 member
 REF: 99649
 Date: 07/29/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Sao bang mua ha. cách dùng của EVEN THOUGH thế nào ? có giống though không?


 
 Reply: nukenin
 member
 REF: 99758
 Date: 08/25/2009


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban oi cau dung in spite of/despite la cau don hay cau ghep.cau dung although/though/evevt though la cau odn hay cau ghep

 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group