englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> phn biệt giữa some v any,afew va alittle

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: member
 member
 ID 15483
 Date: 06/26/2007


phn biệt giữa some v any,afew va alittle
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
mấy bc chị em cch phận biệt giữa some ,any,afew,alittle.thanks nhiều!

gp kiến
 Reply: merry
 member
 REF: 93916
 Date: 06/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
some dung trong cau khang dinh any dung trong cau phu dinh va nhi van
con a few va a litter thi toi khong chac lam
a few :1 it 1 vai
dung cho danh tu khong dem duoc


 
 Reply: saobangmuaha
 member
 REF: 94466
 Date: 07/11/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
+ Some v any cng mang nghĩa một t, một vi đi với danh từ đếm được v khng đếm được
Nhưng:
* Some dng trong cu khẳng định
VD: you can give her some flowers
I need some sugar for my cup of coffee

* Any dng trong cu nghi vấn hay cu phủ định
VD: Any questions?
you don't have any tickets, so you can't come in ...
+"Little" v "few" mang nghĩa phủ định
* "little" được dng với danh từ kng đếm được
VD: little money
little time
* "few" dng với danh từ đếm được ở số nhiều
VD: few cars
few countries
+ A little(một t), a few (một vi) mang nghĩa xc định hơn little v few
Vd: let 's go and have a drink. We have got a little time before the train leave

- When did you last see mary?
- a few days ago.

Khi gặp rắc rối với little hay a little ( hoặc few hay a few) th bạn hy nhớ
Anh little khng đếm được
Few th đếm được
Nhưng d l few hay little nếu c chữ "a" th c nghĩa đ hi lng
v dụ nh:- I have little money( tức l ti c t tiền qu , ti muốn thm nữa ^_^)
Nhưng khi viết:
- I have a litlle money ( ti c t tiền nhưng thế đủ rồi, khng cần thm
_ I have few friends( ti c t bạn qu!)
_ I have a few friends( ti c t bạn, nhưng thế cũng vui rồi, khng cần thm bạn nữa)
Tuỳ thuộc vo tnh huống m ta c few, a few hay little , a littleLưu : Khi c chữ only th lun lun phải c chữ "a"
VD: The villages was very small. There was only a few houses
Hurry up! We have only a little time to get there.
Thn,


 
 Reply: trandailoc
 member
 REF: 94801
 Date: 07/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cc ơn bạn nh.Nhờ bạn mới giải quyết đc ci thắc mắc lu nay.Học b c ton chỉ little th t hơn a little.

 
 Reply: monster85vn
 member
 REF: 94835
 Date: 07/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
h h. thanks kiu vinamilk ! Mnh đọc thấy bi viết hay qu. Mnh đang l sinh vin nhưng do dốt TA nn phải đ lại, mnh ln mạng tm kiếm cht thng tin v thấy trang ny rất hay. Cảm ơn bạn nhu lắm ! C j` hay bạn cứ post ln nh.

 
 Reply: letranart
 member
 REF: 99948
 Date: 03/15/2010


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho tất cả cc bạn. Mnh rất vui khi khi tm hiểu v học hỏi được từ những g cc bạn đ post ln đy. Mnh lm thiết kế nhưng thật sự rất cần đến ngoại ngữ nhưng do khng c năng khiếu cũng như tnh kin tr nn rất tệ về AV. Mong cc bạn gip đỡ v Post nhiều thm những kiến v giải đp ln những thắc mắc. Chn thnh cảm ơn v cũng thật sự biết ơn trang web của ngoaingu.com (EnglishRianbow) v mnh đang bắt đầu học từng cht 1 từ trang web ny. Hi hihi. Nhờ rất nhiều gio vin đến nh dạy rồi nhưng do đi lm khng c thời gian v lại lười nn giờ học qua trang web ny thấy rất hy.
Xin cho v cảm ơn


 
 Reply: solartt
 member
 REF: 100719
 Date: 05/24/2012


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Some v any th nhiều khi mnh cn thấy đi khi n mang nghĩa l nhiều nữa. A few, few, a little v little. Bạn phn biệt như sau:
+ A few v few + danh từ số nhiều ( Np.l)
+ A little v little + danh từ k đếm được ( Nn.c)
* A few v a little l c t nhưng đủ lm điều g đ, cn few v little l c qu t để lm điều g đ.
Bạn ra nh sch mua sch tiếng Anh về đọc, đọc v lm bi tập mấy ci ny dễ lắm.


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group