englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Cấu trc phức hợp v đại từ quan hệ thay thế

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hoanggiang81
 member
 ID 14179
 Date: 12/06/2006


Cấu trc phức hợp v đại từ quan hệ thay thế
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Tiếng Anh c 2 loại cu:
- Cu đơn giản : l cu chỉ c một thnh phần v chỉ một thnh phần cũng đủ nghĩa.
V dụ : She is Standing in the way.
- Cu phức tạp l cu c hai thnh phần chnh v phụ nối với nhau bằng 1 đại từ gọi l đại từ quan hệ thay thế.
+ That, Which lm chủ ngữ của cu phụ:
Chng đứng đầu cu v lm chủ ngữ của cu phụ, thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước n. Do đ n nhất thiết phải c mặt trong cu
+ That, Which lm tn ngữ của cu phụ:
Chng vẫn đứng ở đầu cu phụ v thay thế cho danh từ bất động vật đứng trước n nhưng lm tn ngữ. Do vậy,n c thể bỏ đi được.
V dụ :
George is going to buy the house that we have been thinking of buying
Ngoi ra, trong một số trường hợp người ta bắt buộc phải dng That.
The + tnh từ so snh bậc nhất + danh từ + that + mệnh đề phụ
V Dụ :
This is best book that I have ever read before.

All/every/little/no/none/smt + that + dependent clause
V Dụ :
All the apples that fall are eaten by the pg.
That's something that look terrible.
+ Who, What lm chủ ngữ trong cu phụ:
N thay thế cho danh từ chỉ người hoặc động vật đứng trước n v lm chủ ngữ của cu phụ. Do đ, n khng thể bỏ đi được.
Lưu : Tuyệt đối khng được dng That thay cho Who trong trường hợp ny mặc d n c thể được chấp nhận trong văn ni.
+ Whom lm tn ngữ của cu phụ :
N thay thế cho danh từ chỉ người hoặc động vật đứng ngay trước n nhưng lm tn ngữ của cu phụ.
Do đ, n c thể bỏ đi được.
V dụ :
The man (whom) I don't like are angry
Lưu : Tuyệt đối khng được dng Who thay thế cho whom trong văn viết mặc d trong văn ni c thể được chấp nhận
Nếu Whom lm tn ngữ của 1 ngữ động từ bao gồm 1 động từ + 1 giới từ, th lối viết hon chỉnh nhất l đưa giới từ đ ln trn Whom.
V dụ :
He is the man to whom I talked yesterday.
Hoặc
The man to whom you have just talked the chair man of the company.
Tuy nhin nếu whom l tn ngữ của 1 ngữ động từ bao gồm 1 động từ + 2 giới từ, th luật trn khng được tun theo. Hai giới từ đ vẫn phải đặt đằng sau động từ.
V dụ :
The man Whom you are looking forward to is the chairman of the companygp kiến
 Reply: meokitty89
 member
 REF: 90640
 Date: 02/27/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cac ban hay giup minh ve van de "sothat", cac ban co the noi ro hon cho minh duoc khong ? cam on cac ban nhieu


 
 Reply: phamthihuong
 member
 REF: 90906
 Date: 03/15/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban co the noi them ve MENH DE QUAN HE GIOI HAN VA KO GIOI HAN dc ko?

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group