englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Tm hiểu về văn phạm

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hohai1969
 member
 ID 14130
 Date: 11/30/2006


Tm hiểu về văn phạm
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chao tất cả cc bạn! toi l thnh vin mới ngy hm nay
Cc bạn gip dm ti về văn phạm v lun xếp sai từ, ti phải học từ du. thank you


gp kiến
 Reply: hoaiphuong1983
 member
 REF: 88909
 Date: 11/30/2006


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hi!hohai1969
Mnh cũng nhu cc bạn thi...mnh đang cố gắng ,tm ti mỗi ngy!học hỏi thm qua web v sch vở..v...v..
hy vọng ban cũng lun cố gắng ,ai cũng c lc sai xt,bạn đừng mặc cảm l mnh hay bin sai văn phạm...Quan trọng l mnh c cố gắng hay khng thi!
Tất nhin muốn dng văn phạm đng,th bạn phải học về cc Th(tenses)cũng như cch dng cc th...
V khi học ve:(Noun,verb,adjective,adverb,preposition,conjunction,interjection.....
Th bạn sẽ biết Danh Từ nằm ơ đu,Động Từ nằm trườc hay sau Danh Từ ..v...v....
Đ l gp của mnh...cn ty thuộc vo rất nhiều cc yếu tố khc...va ngay chnh bản thn bạn nữa...
chc bạn vui khỏe!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group