englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> "A high building" or"A tall building"????

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: hungchief
 member
 ID 14118
 Date: 11/29/2006


"A high building" or"A tall building"????
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
cc bc thạo về ngữ php trong 4rum gip em với
chẳng l mấy hum trước trong ci Roadshow của học viện Insearch(c) v knh Australianetwork ,em c vinh dự dc nghe thuyết trnh của ngi David-1 tc giả viết sch IELTS.Trong lc ni chuyện ,ng i' c hỏi chng ta phải dng adj no với noun "building"?
Cả phng hội thảo trả lời l "high" th ng ta lắc đầu ni phải dng "tall"
vậy rt cục l sao????????


gp kiến
 Reply: lephuoctho
 member
 REF: 89864
 Date: 01/14/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
bạn ơi !
theo ti thi dung"high" l đng roi đ


 
 Reply: sontiny
 member
 REF: 89937
 Date: 01/17/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đ hỏi cu ny ở diễn đn English. Sau đy l nội dung trả lời của họ:
As previously said, "tall" is the correct choice.
You could also say "high-rise building".
Certainly we use "tall" for people, but we do use tall for some objects, including buildings and trees. I tend to think of "high" as where something is placed: If you have an 8-foot bookshelf, the bookshelf itself is tall, and the top shelf is high.
With a little bit of thinking, I'm sure we can come up with a list of things that are described as being "high" and things that are described as being "tall," and perhaps come up with some rules about why.


 
 Reply: tranhuuloi1993
 member
 REF: 97559
 Date: 12/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
nghe n bạn high l dng cho đồ vật cn tall l cho con người (tuy nhin cũng c ngoại lệ " tall tree " chẳng hạn ) dnh high l đng khỏi bn cải

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group