englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> So snh giữa I haven't và I don't have

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13919
 Date: 10/24/2006


So snh giữa I haven't và I don't have
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Have là một động từ khá thú vị vì nó được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Đôi khi đây là một trợ động từ, chẳng hạn trong thì hiện tại hoàn thành: I have seen that film, 'have' ở đây không thực sự có một nghĩa gì, nó chỉ giúp cho động từ chính 'see'.


Các trợ động từ khác như 'do' cũng được dùng tương tự : Do you have a pen? mà trong trường hợp này 'do' là trợ động từ.


Nhưng trong ví dụ : Do you have a pen?'have' lại là động từ chính, nó mang nghĩa là Có. Vì thế nên nhớ là đôi khi 'have' là trợ động từ và đôi khi là động từ chính.


Câu hỏi của chúng ta ở đây là về sự khác biệt giữa I haven't và I don't have. Khi chúng ta dùng I don't have, như trong câu I don't have a pen, chúng ta dùng 'have' như một động từ chính, với nghĩa là Có, ví dụ: I don't have a car. Do you have a pencil?


Chúng ta cần trợ động từ 'do' để hỗ trợ động từ chính mà động từ chính ở trường hợp trên là 'have'.


Đôi khi chúng ta nghe một người nào đó nói I haven't a clue nhưng dùng haven't theo cách nay thực sự không phải là thông dụng. Vì thế chúng ta thường không nói I haven't a pen, hay I haven't a book mà chúng ta thường nơi I don't have a pen, hay I don't have a book.


Trong tiếng Anh của người Anh, bạn có thể nghe nói I've got như trong câu I've got a book, I've got a pen, I've got a new car.


Ở đây, 'have' được dùng như trợ động từ cho động từ chính get và trong trường hợp này chúng ta có thể dùng haven't như trong câu I haven't got a book hoặc Have you got a new car?


Điều quan trọng là nhớ rằng 'have' có thể là một động từ chính và có thể là trợ động từ. Nếu là động từ chính chúng ta cần một trợ động từ đi cùng với nó như trợ động từ 'do' khi dùng ở phủ định hoặc câu hỏi và do vậy có câu Have you got a new car?


Khi 'have' là trợ động từ , nó hỗ trợ cho động từ chính khác: Have you got a new car? Nhưng cố gắng đừng nói I haven't a new car.
gp kiến
 Reply: pandalove
 member
 REF: 92682
 Date: 05/30/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello lovelycat!
i'm a new member in this web. i like study english so much but i use it not well. i wonder why do u know many of english grammar?
thankyou about the topics u supported for everyone and me!it's great!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group