englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Th qu khứ (Past)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13893
 Date: 10/21/2006


Th qu khứ (Past)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Ví dụ :


To play --->I played, You played, He played, They played...


To connect -->I connected, You connected, He connected...


To raise -->I raised, You raised, He raised, They raised...


To guide -->I guided, You guided, They guided...


Đối với động từ bất quy tắc, xin xem Phụ Lục.


·Hình thức quá khứ giống nhau ở tất cả các ngôi (đối với động từ bất quy tắc cũng vậy).


Ví dụ :


To work --> I worked, You worked, He worked, We worked, They worked


To sleep --> I slept, You slept, He slept, We slept, They slept


·Phủ định = Did not / Didn't + Nguyên mẫu không có To


Ví dụ:


-I did not/didn't work, He did not/didn't work, They did not/didn't work


-I did not/didn't sleep, He did not/didn't sleep, They did not/didn't sleep


·Nghi vấn = Did + chủ từ + Nguyên mẫu không có To


Ví dụ :


-Did I work? Did you work? Did he work? Did we work? Did they work?


-Did I sleep? Did you sleep? Did he sleep? Did we sleep? Did they sleep?


·Nghi vấn phủ định :


Ví dụ :


-Did you not/Didn't you work? Did he not/Didn't he work? Did they not/didn't they work?...


-Did you not/Didn't you sleep? Did he not/Didn't he sleep? Did they not/didn't they sleep?...


 


Công dụng


 


·Diễn tả một hành động đã hoàn tất ở một thời điểm nhất định trong quá khứ.


Ví dụ:


- I had an argument with them yesterday morning (Sáng hôm qua, tôi cãi nhau với họ)


- Her father died twelve years ago (Bố cô ta mất cách đây 12 năm)


- United Nations Organization was founded in October 1945


(Tổ chức Liên hiệp quốc được thành lập tháng 10/1945)


- She adhered to Communist Party of Vietnam in 1964


(Bà ta gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam năm 1964)


·Diễn tả một hành động hoàn toàn thuộc về quá khứ , tách rời với hiện tại (dù không nêu một thời điểm nhất định).


Ví dụ :


- King Quang Trung was a military genius, a visionary diplomat, a preeminent leader


(Vua Quang Trung là một thiên tài quân sự, một nhà ngoại giao biết nhìn xa trông rộng, một lãnh tụ kiệt xuất)


- Our teacher always advised us to be studious and dutiful to our parents


(Thầy chúng tôi luôn khuyên chúng tôi chăm chỉ học hành và hiếu thảo với cha mẹ) (Nay thầy đã qua đời


chẳng hạn")


- They lived there for two years and had to disguise themselves as stevedores to evade capture by the Gestapo (Họ sống ở đó hai năm và phải cải trang làm phu bốc vác để tránh sự lùng bắt của Gestapo)


- I once saw adrunk drive recklessly at top speed in the rush-hour traffic.As a result, his car skidded, rushed onto the pavement, ran over two pedestrians and killed them (Có lần tôi thấy một gã say rư­ợu liều lĩnh phóng xe hết tốc lực giữa dòng xe cộ ngư­ợc xuôi trong giờ cao điểm. Kết quả là xe hắn trư­ợt bánh, lao lên vỉa hè và cán chết hai người đi bộ)


·Trong câu điều kiện loại 2.


Ví dụ :


- If you were expert in English and French, you would easily find a job as a translator in my company


(Nếu anh thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp, anh sẽ dễ kiếm được một chân phiên dịch trong công ty tôi)


- If someone volunteered to lend me money, I would try my best to become a billionaire


(Nếu ai tình nguyện cho tôi mư­ợn tiền, tôi sẽ làm hết sức mình để trở thành tỉ phú)


 


 


Quá khứ tiếp diễn (Past Continuous)


 


Hình thức


 


Quá khứ tiếp diễn = Quá khứ đơn giản của TO BE + Hiện tại phân từXác đỉnh Phủ định, Nghi vấn:


I was working.I was not working.Was I working?


You were working.You were notworking.Were you working?


He/she/it was working.He/she/it was not working.Was he/she/it working?


We were working.We were not working.Were we working?


You were working.You were not working.Were you working?


They were working.They were not working.Were they working?


 


·I was not working , You were not working , He was not working ... thư­ờng tỉnh lư­ợc thành I wasn't working, You weren't working, He wasn't working ...


·Was I not working?Were you not working? Was he not working? (Nghi vấn phủ định)... thư­ờng tỉnh lư­ợc thành Wasn't I working? Weren't you working? Wasn't he working? ...


 


Lưu ý:


- Like, Dislike, Detest, Fear, Respect, Loathe, Hate, Love,Believe , Trust , Want , Wish , Desire , Know , Perceive,Notice , Understand , Forget , Remember , Recollect ,Consist , Contain , Concern , Belong , Possess , Own , Owe , Concern , Matter , Appear (có vẻ), Look (có vẻ), Seem (dư­ờng như­), Smell (có mùi), Taste (có vị), Sound (có vẻ), Mean (có nghĩa là), Signify (có nghĩa là), See (hiểu), Realize (hiểu), Recognize (nhận thức), Hold (chứa đựng), Keep (tiếp tục), Admire (khâm phục)... là những động từ không dùng ở Quá khứ liên tiến.


 


Công dụng


 


·Diễn tả một hành động tiến triển dần dần trong quá khứ, mà không cần nêu từ ngữ chỉ thời gian.


Ví dụ :


-It was getting colder (Trời đang lạnh dần)


-The river was rising (Nước sông đang từ từ dâng lên)


·Diễn tả một hành động đang xảy ra ở một thời điểm nhất định trong quá khứ.


Ví dụ :


-What were you doing at six o'clock yesterday morning?


(Lúc 6 giờ sáng hôm qua, anh đang làm gì?)


-At that moment, I was sleeping (Lúc ấy, tôi đang ngủ)


-What was she doing when you arrived? (Cô ta đang làm gì khi anh đến?)


-When I arrived, she was boiling eggs (Khi tôi đến, cô ta đang luộc trứng)


-They burst out laughing while their father was speaking to me


(Họ cư­ời phá lên trong lúc cha họ đang nói chuyện với tôi)


·Miêu tả quá khứ.


Ví dụ :


-The girl was cooking in the kitchen.Her father was reading while her younger brother was revising for the end-of-term test.Suddenly, there were shots and screams in the distance (Cô gái đang nấu ăn trong bếp. Cha cô đang đọc sách, trong khi em trai cô đang ôn tập thi cuối học kỳ. Bỗng có nhiều tiếng súng và tiếng thét từ xa vọng lại).


·Thay cho Hiện tại liên tiến khi chuyển Lời nói trực tiếp sang Lời nói gián tiếp.


Ví dụ :


-He said, "I am writing to my siblings" (Ông ta nói : "Tôi đang viết thư­ cho anh chị em ruột của tôi) --> He said that he was writing to his siblings" (Ông ta nói rằng ông ta đang viết thư­ cho anh chị em ruột của mình).


-She said, "I am combing my hair" (Cô ta nói : "Tôi đang chải tóc") ---> She said that she


was combing her hair (Cô ta nói rằng cô ta đang chải tóc)


·Diễn tả một hành động lặp đi lặp lại trong quá khứ.


Ví dụ :


-I was always working full-time (Tôi luôn luôn làm việc trọn ngày)


-He was always asking questions (Nó cứ hỏi hoài)


 


Quá khứ hoàn thành (Past Perfect)


 


Hình thức


 


·Quá khứ hoàn thành =Had + Quá khứ phân từ


·Hình thức xác định là I had/I'd worked, He had/He'd worked ...


·Hình thức phủ định là I had not/hadn't worked, He had not/hadn't worked ...


·Hình thức nghi vấn là Had I worked? Had he worked? .. ..


·Hình thức nghi vấn phủ định là Had I not/Hadn't I worked? Had he not/Hadn't he worked?...


 


Công dụng


 


·Khi hai hành động cùng xảy ra trong quá khứ, ta dùng Quá khứ hoàn thành cho hành động nào xảy ra Trước và Quá khứ đơn giản cho hành động nào xảy ra sau.


Ví dụ :


-I met them after they had divorced each other (Tôi gặp họ sau khi họ ly dị nhau)


-Lan said she had been chosen as a beauty queen two years before


(Lan nói rằng trước đó hai năm, cô ta từng được chọn làm hoa hậu)


-I was anxious about these children's plight, because their mother had been consumptive for three months (Tôi ái ngại cho hoàn cảnh đáng thư­ơng của những đứa trẻ này, vì mẹ chúng mắc bệnh lao phổi đã ba tháng rồi)


-An idea occured to him that she herself had helped him very much in the everyday life


(Hắn chợt nghĩ ra rằng chính cô ta đã giúp hắn rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày)


-She wondered why you had referred to her unhappy childhood


(Cô ta không hiểu tại sao anh lại nhắc đến thời thơ ấu bất hạnh của cô ta)


-When I entered the dining-room,she had just finished washing the dishes


(Khi tôi bư­ớc vào phòng ăn, cô ta vừa mới rửa bát đĩa xong)


-When the police reached the scene of the crime, the murderer had just killed himself with his own high-powered rifle


(Khi cảnh sát đến hiện trường, hung thủ vừa mới tự sát bằng khẩu súng trường cực mạnh của chính hắn)


-No sooner had he returned from a long journey than he was ordered to pack his bags


(Anh ta mới đi xa về thì lại được lệnh cuốn gói ra đi)


·Thay cho Hiện tại hoàn thành Quá khứ đơn giản khi chuyển Lời nói trực tiếp sang Lời nói gián tiếp.


Ví dụ :


-He said, "I have worked in this company for years" (Ông ta nói : "Tôi làm việc ở công ty này đã nhiều năm rồi") ---> He said that he had worked in that company for years (Ông ta nói rằng ông ta làm việc ở công ty ấy đã nhiều năm rồi)


-She said, "I left France five years ago" (Cô ta nói : "Tôi rời nước Pháp cách đây năm năm") --->She said that she had left France five years before (Cô ta nói rằng cô ta đã rời nước Pháp trước đó năm năm)


·Trong câu điều kiện loại 3.Chẳng hạn, If I had met them early this morning, I would have given them a lift to the town (Nếu sáng sớm nay tôi gặp họ, tôi đã cho họ đi nhờ xe ra thị trấn)


·Sau If only (thể hiện sự hối tiếc) Chẳng hạn, If only I had met them early this morning ! (Phải chi sáng sớm nay tôi gặp họ!).


 


Quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past Perfect Continuous)


Hình thức


 


Quá khứ hoàn thành liên tiến = Had been + Hiện tại phân từ


·Xác định: I had / I'd been working , He had / He'd been working ...


·Phủ định: I had not / hadn't been working, He had not / hadn't been working ...


·Nghi vấn: Had I been working? Had he been working? ...


·Nghi vấn phủ định:Had I not / Hadn't I been working?, Had he not / Hadn't he been working?...


 


Công dụng


 


·Quan hệ giữa Quá khứ hoàn thành tiếp diễn Quá khứ hoàn thành cũng giống nh­ư quan hệ giữa Hiện tại hoàn thành tiếp diễn Hiện tại hoàn thành .


Ví dụ :


-She was sluggish because she had been sitting up all night to watch the Olympics on TV


(Cô ta uể oải vì đã thức suốt đêm xem Đại hội Ôlimpich thế giới trên ti-vi)


-I had been trying hard not to laugh


(Tôi cố gắng hết sức để không cư­ời to)


·Đôi khi người ta vẫn dùng động từ Want Wish ở Quá khứ hoàn thành tiếp diễn.Chẳng hạn, I lent her an encyclopedia of music.She had been wanting it for ages (Tôi cho cô ta mư­ợn một quyển tự điển bách khoa về âm nhạc. Cô ta cần quyển ấy lâu lắm rồi)
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group