englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Ngữ php tiếng Anh >> Ph từ (Adverbs)

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: lovelycat
 member
 ID 13850
 Date: 10/11/2006


Ph từ (Adverbs)
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien

Phó từ chỉ cách thức (Adverbs of manner): Slowly (chậm chạp), quickly (một cách nhanh nhẹn), joyfully (một cách vui vẻ), sadly (một cách buồn bã), well (tốt, giỏi), badly (tồi, dở) ...


·Phó từ chỉ mức độ (Adverbs of degree):Enough (đủ),absolutely (tuyệt đối), strictly (triệt để), fairly (khá, hoàn toàn), completely (hoàn toàn), entirely (hoàn toàn), quite (hoàn toàn), just (vừa), nearly (gần nh­), almost (gần như­), only (chỉ riêng), too (quá), very (rất), extremely (cực độ), really (thực sự)...


·Phó từ chỉ nơi chốn (Adverbs of place):Here (đây), there (đó), near (gần), everywhere (mọi nơi), nowhere (không nơi nào), northwards (về phía bắc), forwards (về phía Trước), backwards (về phía sau), clockwise (theo chiều kim đồng hồ) ...


·Phó từ chỉ thời gian (Adverbs of time): Now (bây giờ), today (hôm nay), tomorrow (ngày mai), yesterday (hôm qua), soon (ngay), still (vẫn còn), then (sau đó), yet (còn, còn nữa), afterwards (sau này), before (Trước đó), at once (lập tức), lately (gần đây), recently (gần đây) ...


·Phó từ chỉ sự th­ờng xuyên (Adverbs of frequency):Frequently (thư­ờng xuyên), always (luôn luôn), never (không bao giờ), occasionally (thỉnh thoảng), usually (thư­ờng), often (thư­ờng), regularly (đều đặn), seldom (ít khi, hiếm khi), rarely (ít khi, hiếm khi)...


·Phó từ nghi vấn (Interrogative adverbs): When? (lúc nào), where?(ở đâu), why? (tại sao), how (nh­ thế nào? bằng cách nào?). Chẳng hạn, When did he die? (Anh ta chết lúc nào?), Where does she come from? (Cô ta từ đâu đến?), Why were you late? (Tại sao anh đến muộn?), How is this word spelt? (Từ này đánh vần như­ thế nào?).


·Phó từ quan hệ (Relative adverbs): When (khi mà), where (nơi mà), why (vì sao, tại sao).Chẳng hạn, Sunday is the day when very few people go to work (Chủ nhật là ngày mà rất ít người đi làm việc), One of the countries where people drive on the left (Một trong những nước nơi người ta lái xe về bên trái), That is the reason why I come here (Đó là lý do vì sao tôi đến đây).


 


Ngoài ra, còn có Phó từ bổ nghĩa câu (Sentence adverbs) nh­ Certainly (chắc chắn), Evidently (hiển nhiên), Obviously (hiển nhiên), Naturally (tất nhiên),Clearly (rõ ràng), Probably (có lẽ), Undoubtedly (không nghi ngờ gì nữa), Fortunately (may thay), Unfortunately (rủi thay) ...Chẳng hạn, Fortunately,everyone returned home safe and sound (May thay, mọi người đều trở về nhà bình an vô sự).


 


 


Sự thành lập phó từ


 


·Th­ờng thì phó từ hình thành bằng cách thêm ly vào tính từ t­ơng xứng.


Ví dụ:


Large (rộng rãi) - Largely


Extreme (cực độ) - Extremely


Brief (ngắn gọn) - Briefly


Boring (buồn tẻ) - Boringly


Repeated (lặp đi lặp lại) - Repeatedly


Quick (nhanh nhẹn) - Quickly


Happy (sung sư­ớng) - Happily


Greedy (tham lam) - Greedily


Useful (hữu ích) - Usefully


Beautiful (đẹp) - Beautifully


Normal (thông thư­ờng) - normally


Actual (thực sự) - actually


Reliable (xác thực) - Reliably


Pitiable (đáng thư­ơng) - Pitiably


Tangible (hiển nhiên) - tangibly


Credible (đáng tin cậy) - Credibly


 


Ngoại lệ


True (thật, đúng), truly


Due (đúng, đáng), duly


Whole (toàn bộ), wholly


Good (tốt, giỏi), well


Other (khác), otherwise


 


·Cũng có trường hợp tính từ và phó từ giống nhau về hình thức . Chẳng hạn, Back seat (Ghế sau) - It takes me an hour to walk there and back (Tôi phải mất một tiếng đồng hồ để đi từ đây đến đó rồi quay về), A pretty girl (Một cô gái xinh xắn) - The situation seems pretty hopeless (Tình thế có vẻ khá tuyệt vọng), In the near future (Trong t­ơng lai gần đây) - Sit near enough to see the screen (Hãy ngồi đủ gần để nhìn thấy màn ảnh), Still water (Nước phẳng lặng) - She is still unconscious (Cô ta vẫn còn bất tỉnh), A little garden (Một khu vườn nhỏ) - I slept very little last night (Đêm qua tôi ngủ rất ít), A late marriage (Một cuộc hôn nhân muộn màng) - She married late (Cô ta lấy chồng muộn), A nation-wide advertising campaign (Một chiến dịch quảng cáo trên toàn quốc) - Police are looking for him nation-wide (Cảnh sát đang truy lùng hắn trên toàn quốc), Bodily organs (Các bộ phận của cơ thể) -The audience rose bodily to salute the colours (Toàn thể cử toạ đứng dậy chào cờ)...


 


·Những tính từ tận cùng bằng ly, chẳng hạn như­ Friendly (thân thiện), Likely (có thể, chắc), Lonely (cô đơn)..., không được dùng như­ phó từ.Để diễn tả chúng d­ới dạng phó từ, ta phải lập những cụm từ như­ In a friendly manner/way (một cách thân thiện) chẳng hạn.
gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group