englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đàm thoại tiếng Anh >> Đăng tải hồ sơ năng lực xây dựng

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: dangtaixd
 member
 ID 23242
 Date: 06/28/2016


Đăng tải hồ sơ năng lực xây dựng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
ĐĂNG TẢI NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG TRÊN TOÀN QUỐC
- Căn cứ nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh.
-Căn cứ nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sử đổi bổ sung một số điều nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày12 tháng12 năm 2009 của -Chính phủ về quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh.
-Căn Cứ nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 04 năm 2010 về lập, thẩm định phê duyệt và quản lư quy hoạch đô thị.
-Căn cứ số 15/2013/ NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng.
-Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 06 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ xây dựng.
-Căn cứ thông tư 11/2014/TT-BXD ngày 25/8/2014 của Bộ Xây Dựng về quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động của tổ chức, cá nhân tham gia về hoạt động xây dựng công tŕnh.
-Căn cứ nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh.
Nhằm đáp ứng nhu cầu đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của doanh nghiệp lên Website của Bộ Xây Dựng Viện giáo duc xây dựng Việt Nam nhận tư vấn (Đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân) lên trang website của bộ xây dựng. www.moc.gov.vn & www.xaydung.gov.vn trên toàn quốc.
Theo đề nghị của cục trưởng cục quản lư hoạt động xây dựng. Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành thông tư quy đinh công khai năng lực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chúc,các nhân tham gia hoạt động xây dựng công tŕnh.
Thông tư này quy đinh về việc cung cấp, tiêp nhận, xen xét công bố và quản lư đăng tải năng lực hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực. Lập dự án xây dựng công tŕnh, quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh, thiết kế quy hoạch xây dựng, thẩm tra thiết kế xây dựng công tŕnh, thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, kiểm định, giám định chất lượng công tŕnh xây dựng, khảo sát, thiết kế,thi công xây dựng công tŕnh .
1. Lĩnh vực đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.
-Lập dự án trong các lĩnh vực xây dựng công tŕnh
-Quản lư dự án đầu tư xây dựng công tŕnh
-Thiết kế quy hoạch xây dựng
-Thẩm tra thiết kế xây dựng công tŕnh
-Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
-Kiểm định ,giám định chất lượng công tŕnh xây dựng
-Khảo sát, thiết kế,thi công xây dựng công tŕnh
2. Đối tượng đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.
-Tổ chức, các nhân trong và ngoài nước có nhu cầu đăng tải năng lực hoạt động xây dưng trong các lĩnh vực nêu tại khản 1 điều này trên lănh thổ Việt Nam .
-Các cơ quan quản lư Nhà nước về xây dựng trong việc xem xét và quyết định đăng tải thông năng lực hoạt động xây dựng trên mạng thông tin điện tử do chính ḿnh quản lư .
-Chủ đầu tư, nhà thầu tự tham khảo thông tin về năng lực hoạt động xây dựng trong việc lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.
3. Nguyên tắc đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.
-Mọi thông tin đăng tải năng lực hoạt động xây dựng do tổ chức, cá nhân cung cấp phải chính xác và trung thực. Khi có thay đổi thông tin, tổ chức, cá nhân phải có trách nhiện cung cấp thông tin điều chỉnh đến cơ quan đầu mối theo quy định tại điều 8 của thông tư này.
-Cơ quan đầu mối phải xem xét, kiểm tra khi cần thiết đối với các thông tin đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân để đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan quản lư.
-Mọi thông tin đăng tải năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức cá nhân được công khai trên trang thông tin điện tử của các cơ quan đầu mối phải được chuyển về Bộ xây dựng (Cục quản lư hoạt động xây dựng) để xem xét tích hợp dữ liệu, công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để quản lư làm cơ sở lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước quy định tại khoản 3 điều 8 nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lư chất lượng công tŕnh xây dựng.
4.Đăng tải năng lực hoạt động xây dựng và hợp đồng thi hành.
Với trên 10 năm kinh nghiệm trong nghành xây dựng Viện giáo dục xây dựng Việt Nam chúng tôi hiểu được rằng chất lượng công việc và lợi ích khách hàng phải luôn đặt lên hàng đầu chính v́ lẽ đó các bạn sẽ hoàn toàn yên tâm khi gửi trọn niềm tin vào chúng tôi.
<< 06 lư do bạn nên chọn chúng tôi>
- Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt t́nh, chuyên nghiệp nhất hỗ trợ 24/7.
- Chúng tôi đảm bảo dịch vụ của chúng tôi là nhanh nhất, rẻ nhất, uy tín nhất.
- Các bạn không mất thời gian kê khai, Viện chúng tôi sẽ kê khai có lợi nhất cho quư doanh nghiệp.
- Thời gian để thông tin doanh nghiệp các bạn được đăng tải chỉ 07 ngày làm việc uy tín trên toàn quốc.
- Hỗ trợ đăng tải nâng cấp năng lực cho đơn vị theo đúng yêu cầu kể cả đơn vị không đủ yêu cầu, thiếu hợp đồng kinh tế.
- Bảo hành vĩnh viễn.
5. Danh sách doanh nghiệp đă được đăng tải năng lực hoạt động xây dựng.
http://nangluchdxd.xaydung.gov.vn/
Chú ư:
-Sau ngày 01/01/2015 tổ chức, cá nhân phải thực hiện công bố đăng tải công khai thông tin theo quy định của pháp luật về xây dựng.Viện chúng tôi đăng tải theo Thông Tư 11 & Nghị định 59 (theo quy định mới nhất, không bị gỡ xuống trong danh sách của Bộ khi đă được đăng tải)
-Mọi thông tin của các tổ chức, cá nhân đă đăng tải theo quy định tại quyết định số 02/2008/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ Xây dựng đă hết hiệu lực.
Xin vui ḷng liên hệ 0982 63 77 86 để được trợ giá, tư vấn và hướng dẫn chi tiết 24/7!

VIỆN GIÁO DỤC XÂY DỰNG VIỆT NAM
Số 02- Nghách 42/155-Thịnh Liệt-Hoàng Mai-HN
Tel: 043 686 56 56/ Fax: 043. 685 55 99/ Hotline: 0982 63 77 86
Web: http://giaoducxaydung.vn/ Email: giaoducxaydung@gmail.comgóp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group