englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Cng đăng k học no ba kon ơi?

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thuonghoai
 member
 ID 20440
 Date: 06/01/2015


Cng đăng k học no ba kon ơi?
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh nghe ni trung tm Anh ngữ talent mới khai trương cơ sở mới ở đường Điện Bin Phủ ấy, trung tm hiện đang c nhiều ưu đi cho học vin đăng k học tại đy lắm đấy mọi người ơi, ai c nhu cầu trao dồi anh văn giao tiếp th nhanh tay nhanh chn nha! V gần tới h học sinh n đi học anh văn nhiều lắm đấy.

gp kiến
 Reply: vuhanh
 member
 REF: 106209
 Date: 06/05/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bạn cho mnh hỏi thời gian khai giảng kho học anh văn giao tiếp ở trung tm Talent l khi no vậy bạn?
Bạn cho mnh hỏi trung tm Anh ngữ talent mới khai trương cơ sở mới ở đường Điện Bin Phủ ấy, trung tm hiện đang c nhiều ưu đi cho học vin đăng k học tại đy? Vậy bạn c thể ni cụ thể ưu đi đ l g khng? Cảm ơn bạn nhiều!!


 
 Reply: thuonghoai
 member
 REF: 106218
 Date: 06/06/2015


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cho bạn " Vuhanh" mnh nghe ni trung tm Talent 18/6 ny khai giảng lớp anh văn giao tiếp sơ cấp 1, sơ cấp 2 ấy. Bạn no đến đăng k sớm sẽ được tặng bnh nước, học ph 1 triệu 8 giảm cn 1 triệu 7. Bạn muốn biết thm thng tin cụ thể hơn bạn đến trung tm hỏi nha!

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group