englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Một số thnh ngữ giao tiếp hằng ngy

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: rmitlife
 member
 ID 20208
 Date: 12/22/2014


Một số thnh ngữ giao tiếp hằng ngy
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Chng ta học ngữ php nhiều , khi giao tiếp thường hơi cứng theo những mẫu cu. Sau đy mnh xin chia sẻ một số thnh ngữ trong cuộc sống hằng ngy , để cc bạn giao tiếp mềm mại v tinh tế hơn nh ^^

1.Its a deal
=> Nhất định thế nh!

2.Its a long story.
=> Một lời thật kh m ni hết!

3.Its a nice day today.
=> Hm nay thời tiết rất đẹp.

4.Its a once in a lifetime chance.
=> Đy l một cơ hội hiếm c trong đời.

5.Its a pain in the neck.
=> Thật l khổ hết chỗ ni.

6.Its a piece of cake.
=> Điều ny rất dễ dng.

7.Its a small world.
=> Thế giới thật l nhỏ.

8.Its a waste of time.
=> Thật l lng ph thời gian.

9.Its about time.
=> Gần hết thời gian rồi./ cũng đến lc rồi đấy.

10.Its all my fault.
=> Tất cả đều l lỗi của ti.

11.Its awesome.
=> Tuyệt qu! Cừ qu!

12.Its awful.
=> Thật khủng khiếp.

13.Its been a long time.
=> Lu rồi khng gặp.

14.Its better than nothing.
=> Vẫn cn tốt hơn l khng c.

15.Its essential.
=> Điều đ thật cần thiết.

16.Its hard to say.
=> Thật kh để ni

17.Its incredible.
=> Thật khng thể tin được ( Amazed )

18.Its just what I had in mind.
=> Đ l ci m ti đ nghĩ trong đầu rồi !

19.Its my pleasure.
=> Rất hn hạnh

20.Its no big deal.
=> Chẳng c g to tt

21.Its not your fault.
=> Khng phải lỗi của anh

22.Its nothing.
=> Chẳng c g

23.Its only a matter of time.
=> Chỉ l vấn đề thời gian thi


gp kiến
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group