englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Phần mềm học từ vựng hiệu quả

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: monsieuranh
 member
 ID 17120
 Date: 07/29/2008


Phần mềm học từ vựng hiệu quả
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Vocaboly l một phần mềm dng để hoc từ vựng tiếng Anh dng trong cc kỳ thi quốc tế như TOEFL, GMAT, GRE hay SAT. Phần mềm ny cũng hữu dụng cho cc bạn muốn tăng vốn từ vựng của mnh.

Đy l phần mềm miễn ph.


Cc tnh năng cơ bản


Phần mềm ny gip cc bạn học khoảng 12 000 từ trong 5 phần: Từ vựng trong chương trnh VOA Special English, TOEFL, GMAT, SAT v GRE. Mỗi mục từ c phần nghĩa (bằng tiếng Anh) phiện m quốc tế v pht m.


Giao diện dễ sử dụng. Hỗ trợ nhiều người dng v theo di tiến trnh học của từng người học. Hoạt động học đa dạng phong ph v th vị. C bi kiểm tra sau khi bạn học từ. Đặc biệt l phần tr chơi để học từ vựng v cnh th vị.

cac bạn hy dowload về my v ci đặt bnh thuong nh
http://www.ctu.edu.vn/centers/cfl/soft/edusoft/VocabolySetup.exe


gp kiến
 Reply: namanh83
 member
 REF: 98700
 Date: 07/29/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi
Many Thanks


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group