englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đàm thoại tiếng Anh >> Bài 12 : Mua sắm,chào hàng-Thanh toán bằng thẻ tín dụng

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 16744
 Date: 01/24/2008


Bài 12 : Mua sắm,chào hàng-Thanh toán bằng thẻ tín dụng
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
BÀI 12 : MUA SẮM , CHÀO HÀNG - THANH TOÁN BẰNG THẺ TÍN DỤNG .

Cô Mona đang ở trong tiệm quần áo để cố chọn cho được món hàng vừa ư. Bạn sẽ học những mẫu đối thoại để giúp khách lựa hàng, và sau cùng để tiến hành thủ tục thu tiền khách hàng trả bằng thẻ tín dụng.Bấm vào đây để download file âm thanh toàn văn bài giảng

Bấm vào đây để download file pdf toàn văn bài giảng

Bấm vào đây để download file pdf bài tập phần này

góp ư kiến
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group