englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đàn
 Những chủ đề mới nhất
 Những góp ư mới nhất
 Những chủ đề chưa góp ư

 
Truyện cổ tích

Tṛ chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đàm thoại tiếng Anh >> Tiếng Anh cho ngành du lịch - Bài 1

Bấm vào đây để góp ư kiến

 Post by: manhphu
 member
 ID 16714
 Date: 01/16/2008


Tiếng Anh cho ngành du lịch - Bài 1
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bài 1 : NHẬN GIỮ PH̉NG QUA ĐIỆN THOẠI


Tự giới thiệu qua điện thoại; cách dùng 'good morning', 'good evening', v.v. để chào hỏi; cách nói ngày tháng và dùng Mẫu tự Phát thanh Quốc tế; cách xưng hô sao cho phù hợp; cách nói chức vị của khách; cách dùng từ 'certainly' thay cho từ 'yes' khi cần phải tỏ ra trịnh trọng hơn; chào tạm biệt.Bấm vào đây để tải bài đàm thoại mp3

Tải toàn văn file pdf đoạn hội thoại trên


Tải bài tập dạng tập tin pdf


Tập tin pdf bạn có thể dùng Adobe reader hoặc Foxit Reader để đọc . Mp khuyến cáo dùng Foxit Reader th́ hay hơn v́ tính gọn nhẹ của nó


góp ư kiến
 Reply: manhphu
 member
 REF: 97769
 Date: 01/18/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Những bài giảng này rất chi tiết , có thể khi nghe bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đơn giản trong giao tiếp cuộc sống (không chỉ riêng trong ngành du lịch) mà bạn chưa biết !
Những bài giảng này sẽ giúp bạn biết cách nói chuyện lịch sự và trịnh trọng hơn trong cuộc sống .

Thân ái !


 
  góp ư kiến

 
 

 

  Kí hiệu: : trang cá nhân :chủ để đă đăng  : gởi thư  : thay đổi bài  :ư kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group