englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> New idea !

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: subzero12i
 member
 ID 16480
 Date: 12/04/2007


New idea !
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Mnh xin giơ tay pht biểu kiến : Chng ta nn tổ chức thnh cc cặp để cng nhau thi viết bi essay, xem ai viết hay hơn. khng tồi nhỉ? Ta vừa biết được bạn của mnh c "tm hồn" như thế no, vừa học được khối thứ, v nhất l c động lực để viết nữa. Mnh tin phong nh, ai muốn đua tranh th add nick mnh n : subzero12i .

gp kiến
 Reply: merrygirl82
 member
 REF: 97311
 Date: 12/06/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hay đấy,từ tưởng của u tớ nghĩ hay l mỗi 1 hoặc 2 tuần sẽ c một chủ đề để cng viết ,mỗi một cặp sẽ tự trao đổi để gửi bi essay xuất sắc hơn ln diễn đn để mọi người cng bnh chọn essay hay nhất, essay của ai hay nhất th cặp đ sẽ được phong l "cặp đi" của chủ đề d ,v dụ:couple of shopping, couple of movies, couple of health , couple of make up ,couple of acts of violence in family.....................................................
How do you think? 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group