englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Minh muon hoc tieng anh mong cac ban giup minh voi

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: thienvan
 member
 ID 15952
 Date: 08/31/2007


Minh muon hoc tieng anh mong cac ban giup minh voi
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Minh muon noi TA nhung trinh do cua minh cung thuong thoi co ai giup minh voi neu dc minh cam on nhiu
nick cua minh la: H_thien_V


gp kiến
 Reply: songthan
 member
 REF: 97709
 Date: 01/11/2008


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
ban hy mua những cuốn sch căn bản.Bạn hy cố gắng.Bạn hoc thật chậm khng được vội v hấp tấp sẽ lảm hỏnh kiến thức.Hy nhờ sự gip đỡ của mọi nguoi v thực hnh tiếng anh trong những lc bạn c thể.
Email:songthanthoinay@yahoo.com.vn


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group