englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> New cu đố đy !!!! ^_^ pkon giải thử coi !!!!!!!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dragonfable001
 member
 ID 15570
 Date: 07/03/2007


New cu đố đy !!!! ^_^ pkon giải thử coi !!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Bnh chi ăn cỏ ăn rơm?
Bnh chi ngồi dưới gốc cy đầu lang?
Bnh chi sợi hơi miềm miền
Ăn v ngon miệng c xm xịt b?
m tui chưa biết cch trả lời nghe !!!!
help tui với !!!! hi...hi...hi...


gp kiến
 Reply: ngoctran7464
 member
 REF: 94244
 Date: 07/04/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Bnh b, bnh đa, bnh ...g nữa chưa biết...hehe

 
 Reply: linhnguyen
 member
 REF: 95513
 Date: 08/19/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
banh bo ,banh da ,banh tam, banh da lon
tui doan vay do hehehehe


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group