englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> cc bạn hy phn biệt gip cch sử dụng hai từ "ever" v "never"

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tiensihau
 member
 ID 15508
 Date: 06/28/2007


cc bạn hy phn biệt gip cch sử dụng hai từ "ever" v "never"
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
my email: danquang153@gmail.com


gp kiến
 Reply: phuonghang
 member
 REF: 93987
 Date: 06/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hiiiiiii minh bt sao ni vậy thi ha ,nếu ko dng th dừng cươi mnh nha . ever: d từng .never: chua,ko bao giờ .never = not ever. nếu bạn dng never th dừng dng not nha . hi bye chỉ c vậy thi bạn

 
 Reply: choilongga
 member
 REF: 93995
 Date: 06/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
tui cũng nghĩ vậy đ (^_^)

 
 Reply: ngaydongtruong
 member
 REF: 94067
 Date: 07/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Ti th nghĩ như thế ny :
- Ever = vo bất cứ lc no, bao giờ,đ từng
bạn dng trong cu hỏi v cu phủ định, hoặc trong cu diễn đạt sự ngờ vực hoặc điềi kịn đứng trước verb.
example : do you ever wish you were rich ?
c bao giờ anh ước mong anh giu hay khng?
nothing ever happens in this vilage.
chưa bao giờ c điều g xảy ra trong lng ny cả.
-Never = khng bao giờ, khng khi no, bạn dng trong cu khẳng định, c tnh quyết đon.
example : i will never agree to their demands
ti sẽ khng bao giờ đồng với yu cầu của họ
would you do that - Never
anh sẽ lm điều đ chứ - Khng bao giờ
Thật ra, mnh tm thấy những điều trn ở trong từ điễn đấy,bạn no thấy c sai st hoặc chưa đầy đủ gp thm kiến cho mnh v cc bạn tham khảo thm nha.

ngaydongt@yahoo.com


 
 Reply: ngaydongtruong
 member
 REF: 94068
 Date: 07/01/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cho mnh đnh chnh bi post của mnh.
would you do that ? - never !
mnh qun dấu hỏi.
good luck ! 
 Reply: longcaithien
 member
 REF: 94551
 Date: 07/16/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Mnh đồng với kiến của bạn ngaydongtruong đ.Bạn giải thch như vậy đng ri.C bạn no c kiến khc ko n?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group