englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> tim giup tui voi !!!!!!!!! tui thuong cho !!!!!!!!!!!!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: dragonfable001
 member
 ID 15498
 Date: 06/28/2007


tim giup tui voi !!!!!!!!! tui thuong cho !!!!!!!!!!!!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
lam on tim giup tui may bai tho vui !
thanks so much !!!!!!!!!!!

dolamy_001@yahoo.com
gp kiến
 Reply: nmtam
 member
 REF: 94149
 Date: 07/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
xin chao ban
ban muon tim bai tho vui thi rat nhieu nhung ban muon tim bai tho ve gi moi duioc chu hihi


 
 Reply: dragonfable001
 member
 REF: 94196
 Date: 07/03/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
thơ v g cũng đc bạn h!!!!!!!!!!!!
m thơ cng ngắn cng tốt !!!!!!!!!!
thanks so much !!!


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group