englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> fn biệt some va any

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: member
 member
 ID 15484
 Date: 06/26/2007


fn biệt some va any
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
chỉ mnh fn biệt giữa some v any nh.thanks!
englishrainbow.com
gp kiến
 Reply: angel
 member
 REF: 93879
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Cả some v any đều c nghĩa l một t, một vi, nhưng some được dng trong thể khẳng định cn any được dng trong thể phủ định v nghi vấn. Ch : Trong cu: "Would you like to drink some orange juice?" th ta dng some v đy l một lời mời lịch sự.

 
 Reply: biyeumeo
 member
 REF: 96279
 Date: 09/29/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
theo mnh th some dng trong cu khẳng định, dng đc cho danh từ số nhiều v danh từ khng đếm đc
vd: some money, some trees...
any dng trong thể phủ định v nghi vấn
vd: are there any tables?
tuy nhin trong những cu mời v lời đề nghị
vd: would you like some tea?


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group