englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> my writing skills very terrible...please help me..

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: tiger
 member
 ID 15464
 Date: 06/25/2007


my writing skills very terrible...please help me..
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
toi dang hoc ESl at saigontech.. nhung toi so nhat la mon writing..toi dang hoc level 3..nhung toi rat so fail...... please help me...thank so much

gp kiến
 Reply: dragonfable001
 member
 REF: 93863
 Date: 06/26/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hey ci đ l mn học hay l game vậy !!!!!
nếu l game th gioi thiệu cho ti với


 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group