englishrainbow.com
 
   
   

Diễn Đn
 Những chủ đề mới nhất
 Những gp mới nhất
 Những chủ đề chưa gp

 
Truyện cổ tch

Tr chơi chữ
Học từ vựng

(search by nick)

 
 

Forum > Đm thoại tiếng Anh >> Hi everybody, nice to meet you!

Bấm vo đy để gp kiến

 Post by: friendlyboy
 member
 ID 15451
 Date: 06/24/2007


Hi everybody, nice to meet you!
profile - trang ca nhan  posts - bai da dang    edit -sua doi, thay doi  post reply - goy y kien
Hi!
Friendlyboy xin cho cả nh.Ti tm được trang web ny của cc bạn trong một lần tm kiếm trn mạng. từ trước tới giờ tuy dnh kh nhiều thời gian cho việc học tiếng Anh, nhưng hiệu quả khng cao.Với mong muốn giao lưu trao đổi kiến thức tiếng Anh, friendlyboy hy vọng cc bạn gip đỡ v chỉ bảo thm nh.
chc cả nh ta mọi điều tốt lnh.


gp kiến
 Reply: choilongga
 member
 REF: 93743
 Date: 06/24/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
cho boy thn thiện!!!!
xin cho đn bạn đến với web ny!!!
(THực ra th tớ cũng l dn mới---- ma mới cho ma mới cũng được chứ nhỉ ha ha!!!!)
h m bạn thử gia nhập nhm English for the super Lazies thử xem... vui lắm đ h h hy vo :
http://www.englishrainbow.com/f_view.asp?CID=1034&QID=15411
Chc bạn vui vẻ byeeee


 
 Reply: friendlyboy
 member
 REF: 93808
 Date: 06/25/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
Hi Choilongga!
Mnh đ vo tham quan English for the super lazies thật th vị.


 
 Reply: phuonghang
 member
 REF: 94178
 Date: 07/02/2007


  profile - trang ca nhan  posts - bai da dang  edit - sua bai, thay doi   post reply - goy y kien, dang bai
hello everybody , I also am a new member .I hope we coudl share knowledge together.I introduct myname is hang. full name is hangnguyen .I am 17 years old,this year.I am glad to get to know with you.

 
  gp kiến

 
 

 

  K hiệu: : trang c nhn :chủ để đ đăng  : gởi thư  : thay đổi bi  : kiến

 
 
 
 
Copyright © 2006 EnglishRainbow.com , TodayESL.com & Sinhngu.com All rights reserved
Design by EnglishRainbow.com Group